สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 2
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 เทศบาล 2 วัดชัยมงคล 28 7 4 2 39
2 วังก้านเหลือง 28 4 3 0 35
3 อนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 28 1 1 0 30
4 อนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 27 5 3 1 35
5 อนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 24 13 4 0 41
6 วัดทับหมัน 19 5 3 1 27
7 วัดโพทะเล 18 5 0 1 23
8 ชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 17 4 0 0 21
9 วัดชัยศรี 17 2 0 0 19
10 บางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 16 2 2 0 20
11 บ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 15 9 3 1 27
12 สี่แยกเขาดิน 15 5 4 0 24
13 วัดพร้าว 14 4 5 1 23
14 ดรุณบัณฑิตพิทยา 13 9 3 0 25
15 อนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 13 2 2 1 17
16 บ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 12 5 3 1 20
17 วัดวังเรือน 12 5 1 1 18
18 บ้านโป่งวัวแดง 11 10 2 0 23
19 บุรพรัตน์วิทยาคาร 11 2 3 0 16
20 วัดป่าแดง 11 2 1 1 14
21 วัดบ้านห้วยยาว 11 1 1 0 13
22 ชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 10 2 1 0 13
23 เยาวชนศึกษา 9 6 1 1 16
24 ชุมชนทะนงบ้านไร่ 9 5 6 0 20
25 วัดใหม่ดงเจริญ 9 4 2 0 15
26 วัดวังสำโรง 9 4 1 0 14
27 วัดเขาทราย 9 3 2 2 14
28 วัดวังหว้า 9 3 2 0 14
29 วัดใหม่วังหว้า 9 3 0 0 12
30 บ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 9 3 0 0 12
31 บ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 9 2 2 2 13
32 บ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 9 2 0 1 11
33 บ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 8 3 0 1 11
34 วัดหนองกอไผ่ 8 2 2 1 12
35 วัดป่าเรไร 8 1 2 0 11
36 บ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 7 6 2 1 15
37 ดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 7 3 1 1 11
38 วัดหนองสองห้อง 7 2 2 0 11
39 ไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 7 2 2 0 11
40 วัดบึงน้ำกลัด 7 2 1 0 10
41 วัดบ้านท้ายน้ำ 7 1 1 0 9
42 วัดเขารวก 6 7 1 1 14
43 ชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 6 4 0 1 10
44 วัดไดอีเผือก 6 3 0 0 9
45 วัดหนองน้ำเต้า 6 2 0 0 8
46 วัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 6 1 1 0 8
47 วัดธงไทยยาราม 6 0 1 0 7
48 ศรีประสิทธิ์วิทยา 5 5 1 0 11
49 บ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 5 4 0 1 9
50 บ้านหนองแขม 5 3 1 0 9
51 ห้วยพุกวิทยา 5 3 0 0 8
52 บ้านหนองตะแบก 5 3 0 0 8
53 ชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 5 2 1 0 8
54 สิริวัฒนา 5 2 0 0 7
55 วัดคลองคูณ 5 1 1 1 7
56 บ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 5 1 0 0 6
57 สำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 4 3 1 0 8
58 เทศบาลทับคล้อ 4 3 0 0 7
59 บ้านวังแดง 4 3 0 0 7
60 วัดวังไคร้ 4 2 0 0 6
61 วัดสัตตวนาราม 4 2 0 0 6
62 วัดบ้านท่าขมิ้น 4 2 0 0 6
63 บ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 4 0 1 0 5
64 วัดคงคาราม 4 0 0 0 4
65 วัดบ้านท่านั่ง 4 0 0 0 4
66 เขาพนมกาวหนองนกยาง 4 0 0 0 4
67 บ้านเขานกยูง 3 3 2 0 8
68 บ้านเขาพระ 3 3 1 0 7
69 วัดลำประดาใต้ 3 2 3 0 8
70 หัวเฉียว 3 2 0 0 5
71 วัดวังหินเพลิง 3 2 0 0 5
72 บ้านทุ่งทอง 3 1 0 0 4
73 บ้านยี่มุ่ย 3 1 0 0 4
74 วัดวังแดง 3 0 2 0 5
75 บ้านบางพล้อยางหลวง 3 0 1 0 4
76 วัดบ้านบางลายเหนือ 3 0 1 0 4
77 โถงจื้อ 3 0 0 0 3
78 วัดวังตะกู 3 0 0 0 3
79 วัดบ้านบางลายใต้ 2 2 2 0 6
80 บ้านหนองบัว 2 2 0 0 4
81 บ้านปากน้ำ 2 2 0 0 4
82 บ้านทุ่งใหญ่ 2 1 0 0 3
83 บุญส่งวิทยานุสรณ์ 2 1 0 0 3
84 บ้านวังพร้าว 2 1 0 0 3
85 วัดหนองสนวน 2 1 0 0 3
86 บ้านคีรีเทพนิมิต 2 1 0 0 3
87 วัดต้นชุมแสง 2 1 0 0 3
88 อนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 2 0 2 0 4
89 ชุมชนวัดสายดงยาง 2 0 1 0 3
90 วัดทับปรู 2 0 1 0 3
91 บ้านเนินโพธิ์ 2 0 1 0 3
92 วัดบ้านท่ามะไฟ 2 0 0 2 2
93 วัดศรีรัตนวราราม 2 0 0 0 2
94 วัดบ้านพังน้อย 1 3 1 0 5
95 บ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 1 2 1 0 4
96 เทศบาล ๑ บางมูลนาก 1 2 1 0 4
97 วัดมะกอกงอ 1 1 2 0 4
98 บ้านหนองจะปราบ 1 1 0 1 2
99 วัดบ้านคลองข่อย 1 1 0 1 2
100 วัดลำประดาเหนือ 1 1 0 1 2
101 บ้านบึงประดู่ 1 1 0 0 2
102 บ้านเนินทราย 1 0 2 2 3
103 อนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 1 0 1 0 2
104 บ้านน้ำผึ้ง “วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์” 1 0 1 0 2
105 วัดคลองข่อย 1 0 0 0 1
106 บ้านเนินแค 1 0 0 0 1
107 วัดบ้านหนองดง 1 0 0 0 1
108 บ้านหนองหวาย 1 0 0 0 1
109 บ้านห้วยตาดำ 1 0 0 0 1
110 บ้านหนองจอก 0 3 0 0 3
111 บางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 0 2 1 0 3
112 บ้านวังกะทะ 0 2 1 0 3
113 เทพประทาน 0 2 0 1 2
114 บ้านเนินม่วง 0 1 1 0 2
115 อนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 0 1 0 0 1
116 จันทวิทยา 0 1 0 0 1
117 ชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 0 1 0 0 1
118 บ้านสามบึงบาตร 0 1 0 0 1
119 บ้านไร่ 0 1 0 0 1
120 วัดขวาง 0 1 0 0 1
121 วัดห้วยเรียงกลาง 0 1 0 0 1
122 วัดโพธิ์ลอย 0 1 0 0 1
123 วัดใดวน 0 1 0 0 1
124 วัดคลองทองหลาง 0 0 1 0 1
125 วัดลำประดากลาง 0 0 1 0 1
126 วัดสัตตศิลาอาสน์ 0 0 0 1 0
127 บ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 0 0 0 0 0
128 วัดหนองง้าว 0 0 0 0 0
รวม 729 274 118 34 1,155