หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 2

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนเทศบาล 2 วัดชัยมงคล 45 28 68.29% 7 17.07% 4 9.76% 2 4.88% 41
2 โรงเรียนวังก้านเหลือง 35 28 80% 4 11.43% 3 8.57% 0 0% 35
3 โรงเรียนอนุบาลบางมูลนาก “ราษฎร์อุทิศ” 31 28 93.33% 1 3.33% 1 3.33% 0 0% 30
4 โรงเรียนอนุบาลโพทะเล "รัฐบำรุง" 36 27 75% 5 13.89% 3 8.33% 1 2.78% 36
5 โรงเรียนอนุบาลอำเภอบางมูลนาก(วัดห้วยเขน) 41 24 58.54% 13 31.71% 4 9.76% 0 0% 41
6 โรงเรียนวัดโพทะเล 29 21 77.78% 5 18.52% 0 0% 1 3.7% 27
7 โรงเรียนวัดทับหมัน 32 19 67.86% 5 17.86% 3 10.71% 1 3.57% 28
8 โรงเรียนบ้านบึงทับจั่น “ทศอุปถัมภ์” 36 18 54.55% 11 33.33% 3 9.09% 1 3.03% 33
9 โรงเรียนบุรพรัตน์วิทยาคาร 26 18 78.26% 2 8.7% 3 13.04% 0 0% 23
10 โรงเรียนชุมชนวัดโพธิ์ทอง “ปกาสิตวิทยา” 23 17 80.95% 4 19.05% 0 0% 0 0% 21
11 โรงเรียนวัดชัยศรี 19 17 89.47% 2 10.53% 0 0% 0 0% 19
12 โรงเรียนบางมูลนาก(ราษฎร์อุทิศ) 21 16 80% 2 10% 2 10% 0 0% 20
13 โรงเรียนสี่แยกเขาดิน 26 15 62.5% 5 20.83% 4 16.67% 0 0% 24
14 โรงเรียนบ้านโป่งวัวแดง 28 14 53.85% 10 38.46% 2 7.69% 0 0% 26
15 โรงเรียนวัดพร้าว 27 14 58.33% 4 16.67% 5 20.83% 1 4.17% 24
16 โรงเรียนดรุณบัณฑิตพิทยา 33 13 52% 9 36% 3 12% 0 0% 25
17 โรงเรียนอนุบาลบึงนาราง (ห้วยแก้ว) 21 13 72.22% 2 11.11% 2 11.11% 1 5.56% 18
18 โรงเรียนวัดบ้านห้วยยาว 19 13 86.67% 1 6.67% 1 6.67% 0 0% 15
19 โรงเรียนบ้านน้อย “ปรึกอุทิศ” 22 12 57.14% 5 23.81% 3 14.29% 1 4.76% 21
20 โรงเรียนวัดวังเรือน 19 12 63.16% 5 26.32% 1 5.26% 1 5.26% 19
21 โรงเรียนวัดวังสำโรง 17 12 70.59% 4 23.53% 1 5.88% 0 0% 17
22 โรงเรียนชุมชนทะนงบ้านไร่ 24 11 50% 5 22.73% 6 27.27% 0 0% 22
23 โรงเรียนวัดป่าแดง 15 11 73.33% 2 13.33% 1 6.67% 1 6.67% 15
24 โรงเรียนชุมชนวังหลุมวิทยาคาร 17 10 76.92% 2 15.38% 1 7.69% 0 0% 13
25 โรงเรียนเยาวชนศึกษา 18 9 52.94% 6 35.29% 1 5.88% 1 5.88% 17
26 โรงเรียนวัดใหม่ดงเจริญ 18 9 60% 4 26.67% 2 13.33% 0 0% 15
27 โรงเรียนวัดเขาทราย 19 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
28 โรงเรียนวัดวังหว้า 14 9 64.29% 3 21.43% 2 14.29% 0 0% 14
29 โรงเรียนวัดใหม่วังหว้า 16 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
30 โรงเรียนบ้านใหม่ราษฎร์ดำรง 13 9 75% 3 25% 0 0% 0 0% 12
31 โรงเรียนบ้านไดรัง (ราษฎร์อุทิศ) 16 9 60% 2 13.33% 2 13.33% 2 13.33% 15
32 โรงเรียนบ้านไดปลาดุกราษฎร์ศรัทธาทรงธรรม 12 9 75% 2 16.67% 0 0% 1 8.33% 12
33 โรงเรียนบ้านทุ่งพรหมทอง “ราษฎร์สามัคคี” 22 8 47.06% 6 35.29% 2 11.76% 1 5.88% 17
34 โรงเรียนบ้านหนองตะแบก 13 8 61.54% 4 30.77% 1 7.69% 0 0% 13
35 โรงเรียนบ้านไดลึก “ประชานุสรณ์” 16 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
36 โรงเรียนวัดหนองกอไผ่ 13 8 61.54% 2 15.38% 2 15.38% 1 7.69% 13
37 โรงเรียนไทยรัฐวิทยา60(บ้านเขาตะพานนาก) 13 8 66.67% 2 16.67% 2 16.67% 0 0% 12
38 โรงเรียนวัดป่าเรไร 11 8 72.73% 1 9.09% 2 18.18% 0 0% 11
39 โรงเรียนวัดบ้านท้ายน้ำ 18 8 80% 1 10% 1 10% 0 0% 10
40 โรงเรียนบ้านท่าบัว “รัฐประชานุเคราะห์” 9 8 88.89% 1 11.11% 0 0% 0 0% 9
41 โรงเรียนบ้านแหลมรัง “ราษฎร์บำรุง” 14 7 58.33% 4 33.33% 0 0% 1 8.33% 12
42 โรงเรียนดงตะขบราษฎร์สงเคราะห์ 12 7 58.33% 3 25% 1 8.33% 1 8.33% 12
43 โรงเรียนวัดหนองสองห้อง 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
44 โรงเรียนวัดบึงน้ำกลัด 10 7 70% 2 20% 1 10% 0 0% 10
45 โรงเรียนวัดเขารวก 17 6 40% 7 46.67% 1 6.67% 1 6.67% 15
46 โรงเรียนชุมชนบ้านทุ่งน้อย “พิพัฒน์โสภณวิทยา” 14 6 46.15% 5 38.46% 1 7.69% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนวัดไดอีเผือก 10 6 66.67% 3 33.33% 0 0% 0 0% 9
48 โรงเรียนชุมชนบ้านบางคลาน(เงินอนุสรณ์) 10 6 66.67% 2 22.22% 1 11.11% 0 0% 9
49 โรงเรียนบ้านยี่มุ่ย 9 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
50 โรงเรียนวัดหนองน้ำเต้า 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
51 โรงเรียนวัดบ้านบึงนาราง “แก้ววิทยาคาร” 9 6 75% 1 12.5% 1 12.5% 0 0% 8
52 โรงเรียนวัดธงไทยยาราม 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
53 โรงเรียนวัดบ้านท่านั่ง 7 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนศรีประสิทธิ์วิทยา 13 5 45.45% 5 45.45% 1 9.09% 0 0% 11
55 โรงเรียนบ้านเขานกยูง 12 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
56 โรงเรียนบ้านหนองแขม 12 5 55.56% 3 33.33% 1 11.11% 0 0% 9
57 โรงเรียนห้วยพุกวิทยา 8 5 62.5% 3 37.5% 0 0% 0 0% 8
58 โรงเรียนสิริวัฒนา 8 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนวัดบ้านท่าขมิ้น 7 5 71.43% 2 28.57% 0 0% 0 0% 7
60 โรงเรียนวัดคลองคูณ 10 5 62.5% 1 12.5% 1 12.5% 1 12.5% 8
61 โรงเรียนบ้านศรีศรัทธามิตรภาพที่ 176 9 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
62 โรงเรียนสำนักขุนเณร(หลวงพ่อเขียนอุทิศ) 10 4 50% 3 37.5% 1 12.5% 0 0% 8
63 โรงเรียนบ้านวังแดง 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
64 โรงเรียนเทศบาลทับคล้อ 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
65 โรงเรียนบ้านบึงประดู่ 8 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
66 โรงเรียนวัดสัตตวนาราม 7 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
67 โรงเรียนวัดวังไคร้ 6 4 66.67% 2 33.33% 0 0% 0 0% 6
68 โรงเรียนเขาพนมกาวหนองนกยาง 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
69 โรงเรียนวัดคงคาราม 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
70 โรงเรียนบ้านเขาพระ 8 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
71 โรงเรียนวัดลำประดาใต้ 8 3 37.5% 2 25% 3 37.5% 0 0% 8
72 โรงเรียนวัดวังหินเพลิง 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
73 โรงเรียนหัวเฉียว 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
74 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
75 โรงเรียนวัดวังแดง 6 3 60% 0 0% 2 40% 0 0% 5
76 โรงเรียนบ้านบางพล้อยางหลวง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
77 โรงเรียนวัดบ้านบางลายเหนือ 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
78 โรงเรียนวัดวังตะกู 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
79 โรงเรียนโถงจื้อ 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนวัดบ้านบางลายใต้ 9 2 28.57% 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 7
81 โรงเรียนบ้านปากน้ำ 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
82 โรงเรียนบ้านหนองบัว 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
83 โรงเรียนบุญส่งวิทยานุสรณ์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
84 โรงเรียนบ้านคีรีเทพนิมิต 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
85 โรงเรียนบ้านทุ่งใหญ่ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
86 โรงเรียนบ้านวังพร้าว 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนวัดต้นชุมแสง 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนวัดหนองสนวน 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนอนุบาลทับคล้อ "แม่น้อยบุญช่วยอุทิศ" 4 2 50% 0 0% 2 50% 0 0% 4
90 โรงเรียนชุมชนวัดสายดงยาง 4 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
91 โรงเรียนบ้านเนินโพธิ์ 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนวัดทับปรู 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
93 โรงเรียนวัดบ้านท่ามะไฟ 5 2 50% 0 0% 0 0% 2 50% 4
94 โรงเรียนวัดศรีรัตนวราราม 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนวัดบ้านพังน้อย 6 1 20% 3 60% 1 20% 0 0% 5
96 โรงเรียนบ้านห้วงปลาไหล “สิงหะวิทยา” 6 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนเทศบาล ๑ บางมูลนาก 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนวัดมะกอกงอ 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
99 โรงเรียนบ้านหนองจะปราบ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
100 โรงเรียนวัดบ้านคลองข่อย 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
101 โรงเรียนวัดลำประดาเหนือ 3 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 3
102 โรงเรียนบ้านเนินทราย 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
103 โรงเรียนอนุบาลดงเจริญ (วังงิ้ว) 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านน้ำผึ้ง “วิจิตรวุฒิกรอุปถัมภ์” 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านหนองหวาย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
106 โรงเรียนบ้านห้วยตาดำ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
107 โรงเรียนบ้านเนินแค 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดคลองข่อย 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนวัดบ้านหนองดง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนบ้านหนองจอก 3 0 0% 3 100% 0 0% 0 0% 3
111 โรงเรียนบางไผ่ราษฎร์สงเคราะห์ 9 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
112 โรงเรียนบ้านวังกะทะ 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
113 โรงเรียนเทพประทาน 3 0 0% 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนบ้านเนินม่วง 4 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
115 โรงเรียนอนุบาลตะพานหิน(หนองพยอม) 5 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
116 โรงเรียนจันทวิทยา 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
117 โรงเรียนชุมชนวัดหนองคล้ายางพะเนียด 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านสามบึงบาตร 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
119 โรงเรียนบ้านไร่ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดขวาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดห้วยเรียงกลาง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
122 โรงเรียนวัดโพธิ์ลอย 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
123 โรงเรียนวัดใดวน 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนวัดคลองทองหลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนวัดลำประดากลาง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
126 โรงเรียนวัดสัตตศิลาอาสน์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
127 โรงเรียนบ้านวังตายศ "ราษฎร์สามัคคี" 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
128 โรงเรียนวัดหนองง้าว 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ นายทศพล พูลพุฒ tel 0872112200
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]