สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง
เงิน
ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 34 7 3 2 44
2 บึงเฒ่าวิทยา 18 3 4 2 25
3 อนุบาลสากเหล็ก 15 9 5 4 29
4 บ้านหนองขาว 14 10 0 5 24
5 วัดหนองหลวง 13 4 5 2 22
6 บ้านเนินขวาง 13 2 1 6 16
7 อนุบาลวชิร 12 3 1 0 16
8 บ้านสุขสำราญ 11 4 2 1 17
9 บ้านมาบกระเปา 11 4 1 4 16
10 อนุบาลวังทรายพูน 10 4 1 4 15
11 บ้านหนองสะแก 9 7 5 4 21
12 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 9 3 3 3 15
13 บึงบัวพิทยาคม 9 3 2 2 14
14 เทศบาลบ้านปากทาง 8 7 7 6 22
15 บ้านวังอ้อ 8 2 4 0 14
16 วัดดงกลาง 8 1 3 3 12
17 บ้านหนองพง 7 5 1 5 13
18 บ้านหนองหัวปลวก 7 4 2 3 13
19 บ้านยางตะพาย 7 0 3 1 10
20 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 6 9 2 0 17
21 บ้านหนองปลาไหล 6 4 3 2 13
22 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 6 4 1 1 11
23 ยอแซฟพิจิตร 6 3 1 0 10
24 บ้านหนองพระ 5 8 14 7 27
25 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 5 4 4 5 13
26 บ้านหนองโสน 5 4 3 3 12
27 บ้านสายคำโห้ 5 4 1 0 10
28 อนุบาลพุทธชาติ 5 3 2 2 10
29 บ้านเมืองเก่า 5 3 2 0 10
30 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 5 2 1 1 8
31 พิจิตรอนุสรณ์ 5 0 3 0 8
32 วัดกลางวงศ์มณี 5 0 2 1 7
33 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 5 0 0 0 5
34 บ้านยางสามต้น 4 5 2 5 11
35 บ้านทุ่งสำราญ 4 3 0 3 7
36 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 4 3 0 1 7
37 วัดหนองนาดำพิทยา 4 2 0 5 6
38 วัดคลองโนน 4 2 0 3 6
39 บ้านปลวกสูง 4 1 0 0 5
40 บ้านหนองตะเคียน 3 7 4 1 14
41 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 3 6 3 4 12
42 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 3 4 2 0 9
43 บ้านเนินพลวงวิทยา 3 4 1 2 8
44 บ้านสวนแตง 3 3 3 3 9
45 วัดท่าบัวทอง 3 3 3 0 9
46 บ้านท่ากระดาน 3 3 1 0 7
47 วัดโนนสะเดา 3 2 1 1 6
48 บ้านวังทับไทร 3 2 0 6 5
49 บ้านน้อย 3 2 0 2 5
50 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 3 2 0 0 5
51 วัดราชช้างขวัญ 3 1 5 0 9
52 บ้านทุ่งโม่ง 3 1 2 2 6
53 วัดหนองไผ่ 3 0 2 2 5
54 วัดเนินปอ 3 0 0 0 3
55 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 2 3 3 2 8
56 ชุมชนบ้านวังกลม 2 2 2 4 6
57 บ้านโนนไผ่ขุย 2 2 0 1 4
58 บ้านตลุกหิน 2 2 0 0 4
59 บ้านนิคม 2 1 2 1 5
60 บ้านหนองถ้ำ 2 1 1 1 4
61 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 2 1 0 0 3
62 บ้านท่ามะไฟ 2 0 3 1 5
63 ชุมชนวัดวังจิก 2 0 1 3 3
64 บ้านมาบแฟบ 2 0 1 2 3
65 บ้านหนองหูช้าง 2 0 0 1 2
66 บ้านดงเสือเหลือง 2 0 0 0 2
67 บ้านหนองขานาง 2 0 0 0 2
68 บ้านยางสุขวัฒน์ 2 0 0 0 2
69 บ้านท่าเยี่ยม 1 7 3 3 11
70 บ้านโนนทอง 1 4 1 2 6
71 วัดวังแดง 1 3 0 2 4
72 บ้านยางห้าหลุม 1 2 2 2 5
73 บ้านไผ่ใหญ่ 1 2 1 0 4
74 ราษฎร์บำรุง 1 2 1 0 4
75 วัดฆะมัง 1 2 0 1 3
76 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1 2 0 0 3
77 วัดบ้านไร่ 1 2 0 0 3
78 บ้านหัวดง 1 1 5 2 7
79 วัดวังมะเดื่อ 1 1 3 0 5
80 บ้านคลองทรายใหญ่ 1 1 2 4 4
81 วัดบ้านลำนัง 1 1 2 1 4
82 บ้านสระบรเพ็ด 1 1 2 0 4
83 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 1 1 1 1 3
84 บ้านห้วยน้อย 1 1 0 2 2
85 วัดเกาะแก้ว 1 1 0 0 2
86 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 1 0 2 2 3
87 บ้านวังทับยา 1 0 1 3 2
88 วัดเนินพยอม 1 0 1 2 2
89 วัดบ้านนา 1 0 1 1 2
90 วัดลำชะล่า 1 0 0 0 1
91 บ้านมาบมะไฟ 1 0 0 0 1
92 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 1 0 0 0 1
93 วัดหนองจิกเภา 1 0 0 0 1
94 วัดหาดมูลกระบือ 1 0 0 0 1
95 อนุบาลสามง่าม 0 3 3 0 6
96 วัดยางคอยเกลือ 0 3 1 0 4
97 วัดโนนป่าแดง 0 3 1 0 4
98 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 2 2 0 4
99 วัดหนองปล้อง 0 2 1 0 3
100 บ้านหนองสาหร่าย 0 2 0 0 2
101 วัดจระเข้ผอม 0 2 0 0 2
102 บ้านท่าแห 0 1 3 0 4
103 บ้านถ้ำคะนอง 0 1 1 0 2
104 บ้านวังกระดี่ทอง 0 1 1 0 2
105 บ้านหนองน้ำเขียว 0 1 0 2 1
106 บ้านทุ่งประพาส 0 1 0 1 1
107 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 1 0 0 1
108 วัดบ้านใหม่ 0 1 0 0 1
109 บ้านปากดง 0 1 0 0 1
110 พิจิตรอินเตอร์ 0 1 0 0 1
111 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
112 บ้านนาพิบูลพิทยา 0 0 3 2 3
113 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 2 1 2
114 วัดไผ่รอบ 0 0 1 1 1
115 บ้านท่าพิกุล 0 0 1 1 1
116 บ้านบัวยาง 0 0 1 1 1
117 บ้านป่าแซง 0 0 1 0 1
118 บ้านไดชุมแสง 0 0 1 0 1
119 วัดดงชะพลู 0 0 1 0 1
120 วัดบ้านบุ่ง 0 0 1 0 1
121 วัดวังตะขบ 0 0 1 0 1
122 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 0 0 1 0 1
123 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 1 0 1
124 เทศบาล 3 0 0 1 0 1
125 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 2 0
126 บ้านเนินยาว 0 0 0 1 0
127 วัดดงป่าคำ 0 0 0 1 0
128 วัดเขารูปช้าง 0 0 0 1 0
129 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 0 0 1 0
130 บ้านห้วยคำตาล 0 0 0 0 0
รวม 420 259 191 178 870