สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 18 10 6 34 34 7 3 2 44
2 บึงเฒ่าวิทยา 8 4 3 15 15 3 4 2 22
3 บ้านหนองขาว 7 7 1 15 14 10 0 5 24
4 บ้านสุขสำราญ 6 4 1 11 11 4 2 1 17
5 บ้านมาบกระเปา 6 2 0 8 9 4 1 4 14
6 บ้านเนินขวาง 5 4 2 11 9 2 1 6 12
7 บึงบัวพิทยาคม 5 3 1 9 9 3 2 2 14
8 วัดหนองหลวง 5 2 6 13 12 3 5 2 20
9 บ้านหนองหัวปลวก 5 0 3 8 7 4 2 3 13
10 อนุบาลวชิร 3 5 3 11 12 3 1 0 16
11 อนุบาลพุทธชาติ 3 1 1 5 5 3 2 2 10
12 อนุบาลสากเหล็ก 2 5 3 10 11 8 5 4 24
13 วัดดงกลาง 2 3 3 8 8 1 3 3 12
14 เทศบาลบ้านปากทาง 2 2 4 8 8 7 7 6 22
15 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 2 2 2 6 6 9 2 0 17
16 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 2 2 0 4 5 2 1 1 8
17 บ้านหนองพง 2 0 5 7 7 5 1 5 13
18 วัดหนองนาดำพิทยา 2 0 1 3 4 2 0 5 6
19 วัดคลองโนน 2 0 1 3 4 2 0 3 6
20 บ้านทุ่งโม่ง 2 0 0 2 3 1 2 2 6
21 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 2 0 0 2 2 0 0 0 2
22 บ้านหนองขานาง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
23 ยอแซฟพิจิตร 1 4 0 5 6 3 1 0 10
24 อนุบาลวังทรายพูน 1 3 4 8 7 3 1 4 11
25 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 1 2 2 5 5 0 0 0 5
26 บ้านหนองสะแก 1 1 5 7 7 5 5 4 17
27 บ้านวังอ้อ 1 1 2 4 7 1 4 0 12
28 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 1 1 2 4 5 4 1 1 10
29 บ้านหนองตะเคียน 1 1 2 4 3 7 4 1 14
30 พิจิตรอนุสรณ์ 1 1 1 3 5 0 3 0 8
31 บ้านวังทับไทร 1 1 1 3 3 2 0 6 5
32 บ้านปลวกสูง 1 1 1 3 3 1 0 0 4
33 บ้านหนองปลาไหล 1 1 1 3 2 4 2 2 8
34 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1 1 0 2 3 6 3 4 12
35 บ้านสวนแตง 1 1 0 2 3 3 3 3 9
36 วัดโนนสะเดา 1 1 0 2 3 2 1 1 6
37 บ้านทุ่งสำราญ 1 1 0 2 3 2 0 2 5
38 บ้านยางสุขวัฒน์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
39 บ้านสายคำโห้ 1 0 2 3 5 4 1 0 10
40 บ้านหนองโสน 1 0 2 3 2 4 3 3 9
41 วัดท่าบัวทอง 1 0 1 2 3 2 3 0 8
42 วัดเนินปอ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
43 บ้านโนนไผ่ขุย 1 0 1 2 2 2 0 1 4
44 บ้านท่ามะไฟ 1 0 0 1 2 0 3 1 5
45 บ้านไผ่ใหญ่ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
46 บ้านวังทับยา 1 0 0 1 1 0 1 3 2
47 บ้านดงเสือเหลือง 1 0 0 1 1 0 0 0 1
48 วัดลำชะล่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
49 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 0 4 3 7 8 3 3 3 14
50 บ้านหนองพระ 0 4 1 5 4 7 14 6 25
51 วัดราชช้างขวัญ 0 3 0 3 3 1 4 0 8
52 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 0 2 1 3 4 3 0 1 7
53 บ้านท่ากระดาน 0 1 2 3 3 3 1 0 7
54 บ้านนิคม 0 1 1 2 2 1 2 1 5
55 บ้านโนนทอง 0 1 1 2 1 4 1 2 6
56 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 0 1 0 1 5 4 4 5 13
57 วัดกลางวงศ์มณี 0 1 0 1 5 0 2 1 7
58 บ้านน้อย 0 1 0 1 3 2 0 2 5
59 บ้านเนินพลวงวิทยา 0 1 0 1 2 4 1 2 7
60 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 1 0 1 2 4 1 0 7
61 ชุมชนบ้านวังกลม 0 1 0 1 2 2 2 4 6
62 บ้านท่าเยี่ยม 0 1 0 1 1 7 2 3 10
63 บ้านคลองทรายใหญ่ 0 1 0 1 1 1 2 4 4
64 บ้านห้วยน้อย 0 1 0 1 1 1 0 2 2
65 บ้านหนองหูช้าง 0 1 0 1 1 0 0 1 1
66 บ้านมาบมะไฟ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
67 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 0 0 2 2 1 2 0 0 3
68 วัดหนองไผ่ 0 0 1 1 3 0 2 2 5
69 ชุมชนวัดวังจิก 0 0 1 1 2 0 1 3 3
70 บ้านมาบแฟบ 0 0 1 1 2 0 1 2 3
71 วัดวังแดง 0 0 1 1 1 3 0 2 4
72 วัดบ้านลำนัง 0 0 1 1 1 1 2 1 4
73 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 0 0 1 1 1 1 1 1 3
74 วัดเกาะแก้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
75 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 0 0 1 1 1 0 2 2 3
76 บ้านท่าแห 0 0 1 1 0 1 3 0 4
77 บ้านยางตะพาย 0 0 0 0 3 0 1 1 4
78 บ้านหนองถ้ำ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
79 บ้านยางสามต้น 0 0 0 0 1 5 2 3 8
80 บ้านเมืองเก่า 0 0 0 0 1 3 1 0 5
81 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
82 วัดฆะมัง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
83 บ้านตลุกหิน 0 0 0 0 1 2 0 0 3
84 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
85 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 1 5 2 7
86 วัดเนินพยอม 0 0 0 0 1 0 1 2 2
87 วัดบ้านนา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
88 วัดหนองจิกเภา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
89 วัดหาดมูลกระบือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
90 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 0 0 0 0 0 3 3 1 6
91 อนุบาลสามง่าม 0 0 0 0 0 3 3 0 6
92 วัดยางคอยเกลือ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
93 วัดโนนป่าแดง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
94 บ้านยางห้าหลุม 0 0 0 0 0 2 2 2 4
95 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
96 วัดหนองปล้อง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
97 วัดจระเข้ผอม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
98 บ้านสระบรเพ็ด 0 0 0 0 0 1 2 0 3
99 วัดวังมะเดื่อ 0 0 0 0 0 1 2 0 3
100 บ้านถ้ำคะนอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
101 บ้านวังกระดี่ทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
102 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
103 บ้านทุ่งประพาส 0 0 0 0 0 1 0 1 1
104 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
105 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
106 บ้านปากดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
107 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 พิจิตรอินเตอร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 บ้านนาพิบูลพิทยา 0 0 0 0 0 0 3 2 3
112 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 2 1 2
113 วัดไผ่รอบ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
114 บ้านท่าพิกุล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
115 บ้านบัวยาง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
116 บ้านป่าแซง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
117 บ้านไดชุมแสง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 วัดดงชะพลู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 วัดบ้านบุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 วัดวังตะขบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 เทศบาล 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
125 บ้านเนินยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
126 วัดดงป่าคำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
127 วัดเขารูปช้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 บ้านห้วยคำตาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 119 105 94 318 363 247 183 173 793