สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 18 10 6 34 34 7 3 2 44
2 บึงเฒ่าวิทยา 10 5 3 18 18 3 4 2 25
3 บ้านเนินขวาง 8 5 2 15 13 2 1 6 16
4 บ้านหนองขาว 7 7 1 15 14 10 0 5 24
5 บ้านมาบกระเปา 7 2 1 10 11 4 1 4 16
6 บ้านสุขสำราญ 6 4 1 11 11 4 2 1 17
7 วัดหนองหลวง 5 3 7 15 13 4 5 2 22
8 บึงบัวพิทยาคม 5 3 1 9 9 3 2 2 14
9 บ้านหนองหัวปลวก 5 0 3 8 7 4 2 3 13
10 อนุบาลสากเหล็ก 4 8 3 15 15 9 5 4 29
11 อนุบาลวังทรายพูน 4 3 4 11 10 4 1 4 15
12 บ้านหนองสะแก 4 2 5 11 9 7 5 4 21
13 อนุบาลวชิร 3 5 3 11 12 3 1 0 16
14 อนุบาลพุทธชาติ 3 1 1 5 5 3 2 2 10
15 บ้านยางสามต้น 3 1 1 5 4 5 2 5 11
16 วัดดงกลาง 2 3 3 8 8 1 3 3 12
17 เทศบาลบ้านปากทาง 2 2 4 8 8 7 7 6 22
18 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 2 2 2 6 6 9 2 0 17
19 บ้านหนองโสน 2 2 2 6 5 4 3 3 12
20 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 2 2 0 4 5 2 1 1 8
21 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 2 1 2 5 6 4 1 1 11
22 บ้านยางตะพาย 2 1 1 4 7 0 3 1 10
23 บ้านทุ่งสำราญ 2 1 0 3 4 3 0 3 7
24 บ้านหนองพง 2 0 5 7 7 5 1 5 13
25 วัดหนองนาดำพิทยา 2 0 1 3 4 2 0 5 6
26 วัดคลองโนน 2 0 1 3 4 2 0 3 6
27 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 2 0 0 2 3 2 0 0 5
28 บ้านทุ่งโม่ง 2 0 0 2 3 1 2 2 6
29 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 2 0 0 2 2 1 0 0 3
30 บ้านดงเสือเหลือง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
31 บ้านหนองขานาง 2 0 0 2 2 0 0 0 2
32 บ้านหนองปลาไหล 1 4 2 7 6 4 3 2 13
33 บ้านหนองพระ 1 4 1 6 5 8 14 7 27
34 ยอแซฟพิจิตร 1 4 0 5 6 3 1 0 10
35 บ้านวังอ้อ 1 2 2 5 8 2 4 0 14
36 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 1 2 2 5 5 0 0 0 5
37 บ้านปลวกสูง 1 1 2 4 4 1 0 0 5
38 บ้านหนองตะเคียน 1 1 2 4 3 7 4 1 14
39 พิจิตรอนุสรณ์ 1 1 1 3 5 0 3 0 8
40 บ้านวังทับไทร 1 1 1 3 3 2 0 6 5
41 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 1 1 0 2 3 6 3 4 12
42 บ้านสวนแตง 1 1 0 2 3 3 3 3 9
43 วัดโนนสะเดา 1 1 0 2 3 2 1 1 6
44 บ้านยางสุขวัฒน์ 1 1 0 2 2 0 0 0 2
45 บ้านสายคำโห้ 1 0 2 3 5 4 1 0 10
46 วัดท่าบัวทอง 1 0 1 2 3 3 3 0 9
47 วัดเนินปอ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
48 บ้านโนนไผ่ขุย 1 0 1 2 2 2 0 1 4
49 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 1 0 0 1 2 3 3 2 8
50 บ้านตลุกหิน 1 0 0 1 2 2 0 0 4
51 บ้านท่ามะไฟ 1 0 0 1 2 0 3 1 5
52 บ้านยางห้าหลุม 1 0 0 1 1 2 2 2 5
53 บ้านไผ่ใหญ่ 1 0 0 1 1 2 1 0 4
54 บ้านสระบรเพ็ด 1 0 0 1 1 1 2 0 4
55 บ้านวังทับยา 1 0 0 1 1 0 1 3 2
56 วัดลำชะล่า 1 0 0 1 1 0 0 0 1
57 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 0 5 3 8 9 3 3 3 15
58 วัดราชช้างขวัญ 0 3 0 3 3 1 5 0 9
59 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 0 2 1 3 4 3 0 1 7
60 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 0 2 0 2 3 4 2 0 9
61 บ้านเมืองเก่า 0 1 2 3 5 3 2 0 10
62 บ้านท่ากระดาน 0 1 2 3 3 3 1 0 7
63 บ้านนิคม 0 1 1 2 2 1 2 1 5
64 บ้านหนองหูช้าง 0 1 1 2 2 0 0 1 2
65 บ้านโนนทอง 0 1 1 2 1 4 1 2 6
66 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 0 1 0 1 5 4 4 5 13
67 วัดกลางวงศ์มณี 0 1 0 1 5 0 2 1 7
68 บ้านเนินพลวงวิทยา 0 1 0 1 3 4 1 2 8
69 บ้านน้อย 0 1 0 1 3 2 0 2 5
70 ชุมชนบ้านวังกลม 0 1 0 1 2 2 2 4 6
71 บ้านท่าเยี่ยม 0 1 0 1 1 7 3 3 11
72 วัดวังมะเดื่อ 0 1 0 1 1 1 3 0 5
73 บ้านคลองทรายใหญ่ 0 1 0 1 1 1 2 4 4
74 บ้านห้วยน้อย 0 1 0 1 1 1 0 2 2
75 บ้านมาบมะไฟ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
76 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 0 0 2 2 1 2 0 0 3
77 วัดหนองไผ่ 0 0 1 1 3 0 2 2 5
78 ชุมชนวัดวังจิก 0 0 1 1 2 0 1 3 3
79 บ้านมาบแฟบ 0 0 1 1 2 0 1 2 3
80 วัดวังแดง 0 0 1 1 1 3 0 2 4
81 วัดบ้านลำนัง 0 0 1 1 1 1 2 1 4
82 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 0 0 1 1 1 1 1 1 3
83 วัดเกาะแก้ว 0 0 1 1 1 1 0 0 2
84 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 0 0 1 1 1 0 2 2 3
85 วัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 0 0 1 1 1 0 0 0 1
86 บ้านท่าแห 0 0 1 1 0 1 3 0 4
87 บ้านหนองถ้ำ 0 0 0 0 2 1 1 1 4
88 ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 1 2 1 0 4
89 วัดฆะมัง 0 0 0 0 1 2 0 1 3
90 วัดบ้านไร่ 0 0 0 0 1 2 0 0 3
91 บ้านหัวดง 0 0 0 0 1 1 5 2 7
92 วัดเนินพยอม 0 0 0 0 1 0 1 2 2
93 วัดบ้านนา 0 0 0 0 1 0 1 1 2
94 วัดหนองจิกเภา 0 0 0 0 1 0 0 0 1
95 วัดหาดมูลกระบือ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
96 อนุบาลสามง่าม 0 0 0 0 0 3 3 0 6
97 วัดยางคอยเกลือ 0 0 0 0 0 3 1 0 4
98 วัดโนนป่าแดง 0 0 0 0 0 3 1 0 4
99 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 0 0 0 0 2 2 0 4
100 วัดหนองปล้อง 0 0 0 0 0 2 1 0 3
101 บ้านหนองสาหร่าย 0 0 0 0 0 2 0 0 2
102 วัดจระเข้ผอม 0 0 0 0 0 2 0 0 2
103 บ้านถ้ำคะนอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
104 บ้านวังกระดี่ทอง 0 0 0 0 0 1 1 0 2
105 บ้านหนองน้ำเขียว 0 0 0 0 0 1 0 2 1
106 บ้านทุ่งประพาส 0 0 0 0 0 1 0 1 1
107 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 0 0 0 0 1 0 0 1
108 วัดบ้านใหม่ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
109 บ้านปากดง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
110 พิจิตรอินเตอร์ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
111 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
112 บ้านนาพิบูลพิทยา 0 0 0 0 0 0 3 2 3
113 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 0 0 0 0 2 1 2
114 วัดไผ่รอบ 0 0 0 0 0 0 1 1 1
115 บ้านท่าพิกุล 0 0 0 0 0 0 1 1 1
116 บ้านบัวยาง 0 0 0 0 0 0 1 1 1
117 บ้านป่าแซง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
118 บ้านไดชุมแสง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
119 วัดดงชะพลู 0 0 0 0 0 0 1 0 1
120 วัดบ้านบุ่ง 0 0 0 0 0 0 1 0 1
121 วัดวังตะขบ 0 0 0 0 0 0 1 0 1
122 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
123 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 0 0 0 0 1 0 1
124 เทศบาล 3 0 0 0 0 0 0 1 0 1
125 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 0 0 0 0 2 0
126 บ้านเนินยาว 0 0 0 0 0 0 0 1 0
127 วัดดงป่าคำ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
128 วัดเขารูปช้าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
129 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 0 0 0 0 0 0 1 0
130 บ้านห้วยคำตาล 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 149 124 104 377 420 259 191 178 870