สรุปเหรียญรางวัล สพป. พิจิตร เขต 1
ที่ โรงเรียน ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลพิจิตร 34 7 3 2 44
2 บึงเฒ่าวิทยา 15 3 4 2 22
3 บ้านหนองขาว 14 10 0 5 24
4 วัดหนองหลวง 12 3 5 2 20
5 อนุบาลวชิร 12 3 1 0 16
6 อนุบาลสากเหล็ก 11 8 5 4 24
7 บ้านสุขสำราญ 11 4 2 1 17
8 บ้านมาบกระเปา 9 4 1 4 14
9 บึงบัวพิทยาคม 9 3 2 2 14
10 บ้านเนินขวาง 9 2 1 6 12
11 เทศบาลบ้านปากทาง 8 7 7 6 22
12 เนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 8 3 3 3 14
13 วัดดงกลาง 8 1 3 3 12
14 บ้านหนองสะแก 7 5 5 4 17
15 บ้านหนองพง 7 5 1 5 13
16 บ้านหนองหัวปลวก 7 4 2 3 13
17 อนุบาลวังทรายพูน 7 3 1 4 11
18 บ้านวังอ้อ 7 1 4 0 12
19 อนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 6 9 2 0 17
20 ยอแซฟพิจิตร 6 3 1 0 10
21 ชุมชนบ้านกำแพงดิน 5 4 4 5 13
22 วัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 5 4 1 1 10
23 บ้านสายคำโห้ 5 4 1 0 10
24 อนุบาลพุทธชาติ 5 3 2 2 10
25 วัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 5 2 1 1 8
26 พิจิตรอนุสรณ์ 5 0 3 0 8
27 วัดกลางวงศ์มณี 5 0 2 1 7
28 บ้านคลองสะแกป่าหวาย 5 0 0 0 5
29 บ้านหนองพระ 4 7 14 6 25
30 สระยายชีมิตรภาพที่ 79 4 3 0 1 7
31 วัดหนองนาดำพิทยา 4 2 0 5 6
32 วัดคลองโนน 4 2 0 3 6
33 บ้านหนองตะเคียน 3 7 4 1 14
34 วัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 3 6 3 4 12
35 บ้านสวนแตง 3 3 3 3 9
36 บ้านท่ากระดาน 3 3 1 0 7
37 วัดท่าบัวทอง 3 2 3 0 8
38 วัดโนนสะเดา 3 2 1 1 6
39 บ้านวังทับไทร 3 2 0 6 5
40 บ้านทุ่งสำราญ 3 2 0 2 5
41 บ้านน้อย 3 2 0 2 5
42 วัดราชช้างขวัญ 3 1 4 0 8
43 บ้านทุ่งโม่ง 3 1 2 2 6
44 บ้านปลวกสูง 3 1 0 0 4
45 วัดหนองไผ่ 3 0 2 2 5
46 บ้านยางตะพาย 3 0 1 1 4
47 วัดเนินปอ 3 0 0 0 3
48 บ้านหนองโสน 2 4 3 3 9
49 บ้านหนองปลาไหล 2 4 2 2 8
50 บ้านเนินพลวงวิทยา 2 4 1 2 7
51 ชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 2 4 1 0 7
52 ชุมชนบ้านวังกลม 2 2 2 4 6
53 บ้านโนนไผ่ขุย 2 2 0 1 4
54 บ้านนิคม 2 1 2 1 5
55 บ้านหนองถ้ำ 2 1 1 1 4
56 บ้านท่ามะไฟ 2 0 3 1 5
57 ชุมชนวัดวังจิก 2 0 1 3 3
58 บ้านมาบแฟบ 2 0 1 2 3
59 บ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 2 0 0 0 2
60 บ้านหนองขานาง 2 0 0 0 2
61 บ้านยางสุขวัฒน์ 2 0 0 0 2
62 บ้านท่าเยี่ยม 1 7 2 3 10
63 บ้านยางสามต้น 1 5 2 3 8
64 บ้านโนนทอง 1 4 1 2 6
65 บ้านเมืองเก่า 1 3 1 0 5
66 วัดวังแดง 1 3 0 2 4
67 บ้านไผ่ใหญ่ 1 2 1 0 4
68 ราษฎร์บำรุง 1 2 1 0 4
69 วัดฆะมัง 1 2 0 1 3
70 ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 1 2 0 0 3
71 บ้านตลุกหิน 1 2 0 0 3
72 วัดบ้านไร่ 1 2 0 0 3
73 บ้านหัวดง 1 1 5 2 7
74 บ้านคลองทรายใหญ่ 1 1 2 4 4
75 วัดบ้านลำนัง 1 1 2 1 4
76 บ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 1 1 1 1 3
77 บ้านห้วยน้อย 1 1 0 2 2
78 วัดเกาะแก้ว 1 1 0 0 2
79 บ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 1 0 2 2 3
80 บ้านวังทับยา 1 0 1 3 2
81 วัดเนินพยอม 1 0 1 2 2
82 วัดบ้านนา 1 0 1 1 2
83 บ้านหนองหูช้าง 1 0 0 1 1
84 บ้านดงเสือเหลือง 1 0 0 0 1
85 วัดลำชะล่า 1 0 0 0 1
86 บ้านมาบมะไฟ 1 0 0 0 1
87 วัดหนองจิกเภา 1 0 0 0 1
88 วัดหาดมูลกระบือ 1 0 0 0 1
89 ชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 0 3 3 1 6
90 อนุบาลสามง่าม 0 3 3 0 6
91 วัดยางคอยเกลือ 0 3 1 0 4
92 วัดโนนป่าแดง 0 3 1 0 4
93 บ้านยางห้าหลุม 0 2 2 2 4
94 บ้านโพธิ์ประทับช้าง 0 2 2 0 4
95 วัดหนองปล้อง 0 2 1 0 3
96 วัดจระเข้ผอม 0 2 0 0 2
97 บ้านท่าแห 0 1 3 0 4
98 บ้านสระบรเพ็ด 0 1 2 0 3
99 วัดวังมะเดื่อ 0 1 2 0 3
100 บ้านถ้ำคะนอง 0 1 1 0 2
101 บ้านวังกระดี่ทอง 0 1 1 0 2
102 บ้านหนองน้ำเขียว 0 1 0 2 1
103 บ้านทุ่งประพาส 0 1 0 1 1
104 วัดใหม่สามัคคีธรรม 0 1 0 0 1
105 วัดบ้านใหม่ 0 1 0 0 1
106 บ้านปากดง 0 1 0 0 1
107 บ้านหนองสาหร่าย 0 1 0 0 1
108 พิจิตรอินเตอร์ 0 1 0 0 1
109 วัดใหม่ราษฎร์บำรุง 0 1 0 0 1
110 อนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 0 1 0 0 1
111 บ้านนาพิบูลพิทยา 0 0 3 2 3
112 บ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 0 0 2 1 2
113 วัดไผ่รอบ 0 0 1 1 1
114 บ้านท่าพิกุล 0 0 1 1 1
115 บ้านบัวยาง 0 0 1 1 1
116 บ้านป่าแซง 0 0 1 0 1
117 บ้านไดชุมแสง 0 0 1 0 1
118 วัดดงชะพลู 0 0 1 0 1
119 วัดบ้านบุ่ง 0 0 1 0 1
120 วัดวังตะขบ 0 0 1 0 1
121 วัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 0 0 1 0 1
122 อนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 0 0 1 0 1
123 เทศบาล 3 0 0 1 0 1
124 บ้านบึงโพธิ์ 0 0 0 2 0
125 บ้านเนินยาว 0 0 0 1 0
126 วัดดงป่าคำ 0 0 0 1 0
127 วัดเขารูปช้าง 0 0 0 1 0
128 วัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 0 0 0 1 0
129 บ้านห้วยคำตาล 0 0 0 0 0
รวม 363 247 183 173 966