หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สรุปการลงทะเบียน

โรงเรียน :
* กรุณากรอกชื่อโรงเรียนที่ต้องการค้น
ลำดับ รหัส โรงเรียน จำนวนทีม นักเรียน ครู
1 002 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 19 43 30
2 003 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 10 15 13
3 004 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 9 21 17
4 005 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 3 6 4
5 006 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 6 12 9
6 007 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก สาขาวัดราษฎร์บูรณะ 0 0 0
7 008 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 13 34 16
8 100 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 16 39 29
9 101 โรงเรียนบึงสีไฟ 0 0 0
10 099 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 27 55 36
11 016 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ 0 0 0
12 015 โรงเรียนบ้านคลองทรายราษฎร์อุทิศ สาขาบ้านหนองต้นพลวง 0 0 0
13 017 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 8 9 8
14 018 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 5 9 8
15 019 โรงเรียนบ้านคลองอุดม 0 0 0
16 020 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 7 15 11
17 023 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 5 10 7
18 024 โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 2 3 3
19 030 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 2 3 3
20 032 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 11 23 19
21 031 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 8 16 14
22 025 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 7 9 8
23 026 โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 2 4 2
24 027 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 8 13 12
25 029 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 5 17 9
26 028 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 15 21 15
27 001 โรงเรียนบ้านท่าแห 4 11 6
28 034 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 5 11 8
29 035 โรงเรียนบ้านนิคม 6 10 9
30 033 โรงเรียนบ้านน้อย 7 18 10
31 043 โรงเรียนบ้านบัวยาง 2 4 3
32 044 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 3 10 5
33 045 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 2 2 2
34 046 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 5 12 5
35 047 โรงเรียนบ้านปากดง 1 1 1
36 048 โรงเรียนบ้านป่าแซง 1 2 2
37 052 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 21 40 30
38 053 โรงเรียนบ้านมาบฝาง 0 0 0
39 055 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 1 3 2
40 054 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 5 9 5
41 057 โรงเรียนบ้านยางตะพาย 12 26 20
42 058 โรงเรียนบ้านยางนกกระทุง 0 0 0
43 060 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 16 28 17
44 059 โรงเรียนบ้านยางสามต้น สาขาบ้านดงพลับ 0 0 0
45 061 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 2 4 3
46 063 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 7 16 8
47 062 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม สาขาบ้านปลายห้วย 0 0 0
48 065 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 4 8 5
49 064 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) สาขาบ้านเนินยุ้ง 0 0 0
50 066 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 2 5 4
51 068 โรงเรียนบ้านวังทับยา 5 14 7
52 067 โรงเรียนบ้านวังทับไทร 11 24 13
53 069 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 15 30 23
54 070 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 4 8 7
55 071 โรงเรียนบ้านสวนแตง 17 38 27
56 072 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 10 33 22
57 073 โรงเรียนบ้านสายดินแดง 0 0 0
58 074 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 18 35 28
59 075 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 2 6 4
60 076 โรงเรียนบ้านหนองขาว 29 62 38
61 077 โรงเรียนบ้านหนองคล้า 0 0 0
62 078 โรงเรียนบ้านหนองจั่ว 0 0 0
63 079 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 16 34 31
64 080 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 5 10 9
65 081 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 3 3 3
66 083 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 15 33 23
67 082 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล สาขาบ้านใหม่เนินสวรรค์ 0 0 0
68 085 โรงเรียนบ้านหนองพง 18 41 29
69 084 โรงเรียนบ้านหนองพง สาขาบ้านบ่อปิ้งเกลือ 0 0 0
70 086 โรงเรียนบ้านหนองพระ 38 82 44
71 088 โรงเรียนบ้านหนองริ้น 0 0 0
72 089 โรงเรียนบ้านหนองสองห้อง 0 0 0
73 090 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 26 47 37
74 091 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 2 4 2
75 093 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 16 38 30
76 094 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 4 10 7
77 092 โรงเรียนบ้านหนองโสน 16 44 29
78 087 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 0 0 0
79 098 โรงเรียนบ้านหัวดง 9 18 9
80 097 โรงเรียนบ้านหัวดง สาขาวัดเขาพระ 0 0 0
81 095 โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 3 8 6
82 096 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 4 7 6
83 036 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 24 64 38
84 037 โรงเรียนบ้านเนินพยอม 0 0 0
85 039 โรงเรียนบ้านเนินพลวง 0 0 0
86 038 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 11 25 14
87 040 โรงเรียนบ้านเนินยาว 1 1 1
88 056 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 10 16 14
89 041 โรงเรียนบ้านโนนทอง 12 19 14
90 042 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 5 7 7
91 051 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 5 15 7
92 050 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง สาขาบ้านวังกระโดน 0 0 0
93 021 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 3 5 5
94 022 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 1 1 1
95 049 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 4 7 5
96 102 โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 8 15 11
97 106 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 8 16 13
98 108 โรงเรียนวัดขนุน 0 0 0
99 110 โรงเรียนวัดคลองโนน 9 18 12
100 111 โรงเรียนวัดฆะมัง 4 8 6
101 112 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 2 4 2
102 113 โรงเรียนวัดดงกลาง 16 38 28
103 114 โรงเรียนวัดดงชะพลู 1 1 1
104 115 โรงเรียนวัดดงป่าคำ 1 2 1
105 116 โรงเรียนวัดดานคุรุราษฎร์อุทิศ 0 0 0
106 117 โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 1 2 1
107 118 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 10 19 15
108 124 โรงเรียนวัดบ้านนา 3 7 4
109 125 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 1 1 1
110 128 โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 6 9 7
111 129 โรงเรียนวัดบ้านวังไร่ 0 0 0
112 130 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 2 5 3
113 126 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 11 19 15
114 127 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 3 5 4
115 132 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 13 24 18
116 131 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร)สาขาบ้านสระสาลี 0 0 0
117 134 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 4 7 6
118 135 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 9 24 14
119 137 โรงเรียนวัดลำชะล่า 1 2 2
120 139 โรงเรียนวัดวังตะขบ 1 3 2
121 140 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 5 9 7
122 141 โรงเรียนวัดวังหูทิพย์ 0 0 0
123 138 โรงเรียนวัดวังแดง 6 10 9
124 142 โรงเรียนวัดศรีศรัทธาราม 0 0 0
125 143 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 16 34 25
126 144 โรงเรียนวัดสามขา 0 0 0
127 145 โรงเรียนวัดหงษ์ 0 0 0
128 146 โรงเรียนวัดหนองจิกเภา 1 3 2
129 147 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 11 16 13
130 149 โรงเรียนวัดหนองปล้อง 3 6 3
131 148 โรงเรียนวัดหนองปล้อง สาขาวัดหนองปลาหมอ(มิตรภาพที่ 215) 0 0 0
132 152 โรงเรียนวัดหนองหลวง 25 52 35
133 153 โรงเรียนวัดหนองหลุม 0 0 0
134 151 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 7 14 11
135 150 โรงเรียนวัดหนองไผ่ สาขาบ้านดงสว่าง 0 0 0
136 154 โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 1 3 2
137 107 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 2 5 4
138 109 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 1 3 1
139 119 โรงเรียนวัดเนินปอ 4 7 6
140 120 โรงเรียนวัดเนินพยอม 4 9 6
141 121 โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 1 2 1
142 122 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 4 8 4
143 123 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 8 13 11
144 136 โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 1 3 2
145 156 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 1 1 1
146 155 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง สาขาบ้านวังลูกช้าง 0 0 0
147 157 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 4 7 4
148 158 โรงเรียนวัดใหม่แสงมรกต 0 0 0
149 133 โรงเรียนวัดไผ่รอบ 3 5 4
150 159 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 8 20 13
151 161 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 49 116 80
152 166 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 1 1 1
153 168 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 19 33 27
154 169 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน สาขาบ้านบุ่งมะกรูด-วังพลับ 0 0 0
155 170 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 40 79 55
156 171 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 6 10 6
157 164 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 5 7 6
158 163 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 21 43 36
159 014 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 19 39 32
160 103 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1 1 1
161 104 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 10 28 15
162 105 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 4 9 8
163 160 โรงเรียนอนุบาลธรรมศาสตร์ 0 0 0
164 162 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 12 25 17
165 165 โรงเรียนอนุบาลวชิร 16 24 20
166 167 โรงเรียนอนุบาลวชิรวิทย์ 0 0 0
167 009 โรงเรียนเทศบาล 3 1 1 1
168 010 โรงเรียนเทศบาลบ้านท่าหลวง 0 0 0
169 011 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 28 62 40
170 013 โรงเรียนเทศบาลราษฎร์เจริญ 0 0 0
171 012 โรงเรียนเทศบาลโพธิ์ประทับช้าง 0 0 0
รวม 1118 2323 1633
3956

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 0953438844 ศน.นิตยา บุญปู่ 0897084240 ศน.กฤติยา สุวรรณคีรี 0869291092
ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.ปิติ วิทยการ 0931355583
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]