หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. พิจิตร เขต 1

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร 49 34 73.91% 7 15.22% 3 6.52% 2 4.35% 46
2 โรงเรียนบึงเฒ่าวิทยา 27 18 66.67% 3 11.11% 4 14.81% 2 7.41% 27
3 โรงเรียนอนุบาลสากเหล็ก 40 15 45.45% 9 27.27% 5 15.15% 4 12.12% 33
4 โรงเรียนบ้านหนองขาว 29 14 48.28% 10 34.48% 0 0% 5 17.24% 29
5 โรงเรียนวัดหนองหลวง 25 13 54.17% 4 16.67% 5 20.83% 2 8.33% 24
6 โรงเรียนบ้านเนินขวาง 24 13 59.09% 2 9.09% 1 4.55% 6 27.27% 22
7 โรงเรียนอนุบาลวชิร 16 12 75% 3 18.75% 1 6.25% 0 0% 16
8 โรงเรียนบ้านสุขสำราญ 18 11 61.11% 4 22.22% 2 11.11% 1 5.56% 18
9 โรงเรียนบ้านมาบกระเปา 21 11 55% 4 20% 1 5% 4 20% 20
10 โรงเรียนอนุบาลวังทรายพูน 19 10 52.63% 4 21.05% 1 5.26% 4 21.05% 19
11 โรงเรียนบ้านหนองสะแก 26 9 36% 7 28% 5 20% 4 16% 25
12 โรงเรียนเนินหัวโล้หนองยางพิทยาคม 19 9 50% 3 16.67% 3 16.67% 3 16.67% 18
13 โรงเรียนบึงบัวพิทยาคม 16 9 56.25% 3 18.75% 2 12.5% 2 12.5% 16
14 โรงเรียนเทศบาลบ้านปากทาง 28 8 28.57% 7 25% 7 25% 6 21.43% 28
15 โรงเรียนบ้านวังอ้อ 15 8 57.14% 2 14.29% 4 28.57% 0 0% 14
16 โรงเรียนวัดดงกลาง 16 8 53.33% 1 6.67% 3 20% 3 20% 15
17 โรงเรียนบ้านหนองพง 18 7 38.89% 5 27.78% 1 5.56% 5 27.78% 18
18 โรงเรียนบ้านหนองหัวปลวก 16 7 43.75% 4 25% 2 12.5% 3 18.75% 16
19 โรงเรียนบ้านยางตะพาย 12 7 63.64% 0 0% 3 27.27% 1 9.09% 11
20 โรงเรียนอนุบาลโพธิ์ประทับช้าง(ทุ่งใหญ่) 21 6 35.29% 9 52.94% 2 11.76% 0 0% 17
21 โรงเรียนบ้านหนองปลาไหล 15 6 40% 4 26.67% 3 20% 2 13.33% 15
22 โรงเรียนวัดป่ามะคาบ(สามัคคีพิทยาคาร) 13 6 50% 4 33.33% 1 8.33% 1 8.33% 12
23 โรงเรียนยอแซฟพิจิตร 10 6 60% 3 30% 1 10% 0 0% 10
24 โรงเรียนบ้านหนองพระ 38 5 14.71% 8 23.53% 14 41.18% 7 20.59% 34
25 โรงเรียนชุมชนบ้านกำแพงดิน 19 5 27.78% 4 22.22% 4 22.22% 5 27.78% 18
26 โรงเรียนบ้านหนองโสน 16 5 33.33% 4 26.67% 3 20% 3 20% 15
27 โรงเรียนบ้านสายคำโห้ 10 5 50% 4 40% 1 10% 0 0% 10
28 โรงเรียนอนุบาลพุทธชาติ 12 5 41.67% 3 25% 2 16.67% 2 16.67% 12
29 โรงเรียนบ้านเมืองเก่า 10 5 50% 3 30% 2 20% 0 0% 10
30 โรงเรียนวัดบ้านไผ่ท่าโพใต้ 11 5 55.56% 2 22.22% 1 11.11% 1 11.11% 9
31 โรงเรียนพิจิตรอนุสรณ์ 8 5 62.5% 0 0% 3 37.5% 0 0% 8
32 โรงเรียนวัดกลางวงศ์มณี 8 5 62.5% 0 0% 2 25% 1 12.5% 8
33 โรงเรียนบ้านคลองสะแกป่าหวาย 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
34 โรงเรียนบ้านยางสามต้น 16 4 25% 5 31.25% 2 12.5% 5 31.25% 16
35 โรงเรียนบ้านทุ่งสำราญ 11 4 40% 3 30% 0 0% 3 30% 10
36 โรงเรียนสระยายชีมิตรภาพที่ 79 8 4 50% 3 37.5% 0 0% 1 12.5% 8
37 โรงเรียนวัดหนองนาดำพิทยา 11 4 36.36% 2 18.18% 0 0% 5 45.45% 11
38 โรงเรียนวัดคลองโนน 9 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 3 33.33% 9
39 โรงเรียนบ้านปลวกสูง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
40 โรงเรียนบ้านหนองตะเคียน 16 3 20% 7 46.67% 4 26.67% 1 6.67% 15
41 โรงเรียนวัดสระประทุม(มิตรภาพที่ 54) 16 3 18.75% 6 37.5% 3 18.75% 4 25% 16
42 โรงเรียนชุมชนบ้านหนองหญ้าปล้อง 9 3 33.33% 4 44.44% 2 22.22% 0 0% 9
43 โรงเรียนบ้านเนินพลวงวิทยา 11 3 30% 4 40% 1 10% 2 20% 10
44 โรงเรียนบ้านสวนแตง 17 3 25% 3 25% 3 25% 3 25% 12
45 โรงเรียนวัดท่าบัวทอง 10 3 33.33% 3 33.33% 3 33.33% 0 0% 9
46 โรงเรียนบ้านท่ากระดาน 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
47 โรงเรียนวัดโนนสะเดา 8 3 42.86% 2 28.57% 1 14.29% 1 14.29% 7
48 โรงเรียนบ้านวังทับไทร 11 3 27.27% 2 18.18% 0 0% 6 54.55% 11
49 โรงเรียนบ้านน้อย 7 3 42.86% 2 28.57% 0 0% 2 28.57% 7
50 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) 5 3 60% 2 40% 0 0% 0 0% 5
51 โรงเรียนวัดราชช้างขวัญ 9 3 33.33% 1 11.11% 5 55.56% 0 0% 9
52 โรงเรียนบ้านทุ่งโม่ง 8 3 37.5% 1 12.5% 2 25% 2 25% 8
53 โรงเรียนวัดหนองไผ่ 7 3 42.86% 0 0% 2 28.57% 2 28.57% 7
54 โรงเรียนวัดเนินปอ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
55 โรงเรียนชุมชนวัดหนองลากฆ้อน 13 2 20% 3 30% 3 30% 2 20% 10
56 โรงเรียนชุมชนบ้านวังกลม 10 2 20% 2 20% 2 20% 4 40% 10
57 โรงเรียนบ้านโนนไผ่ขุย 5 2 40% 2 40% 0 0% 1 20% 5
58 โรงเรียนบ้านตลุกหิน 5 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
59 โรงเรียนบ้านนิคม 6 2 33.33% 1 16.67% 2 33.33% 1 16.67% 6
60 โรงเรียนบ้านหนองถ้ำ 5 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
61 โรงเรียนบ้านบึงตะโกน(ธนาคารกรุงเทพ 1) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
62 โรงเรียนบ้านท่ามะไฟ 8 2 33.33% 0 0% 3 50% 1 16.67% 6
63 โรงเรียนชุมชนวัดวังจิก 6 2 33.33% 0 0% 1 16.67% 3 50% 6
64 โรงเรียนบ้านมาบแฟบ 5 2 40% 0 0% 1 20% 2 40% 5
65 โรงเรียนบ้านหนองหูช้าง 4 2 66.67% 0 0% 0 0% 1 33.33% 3
66 โรงเรียนบ้านดงเสือเหลือง 7 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
67 โรงเรียนบ้านยางสุขวัฒน์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
68 โรงเรียนบ้านหนองขานาง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
69 โรงเรียนบ้านท่าเยี่ยม 15 1 7.14% 7 50% 3 21.43% 3 21.43% 14
70 โรงเรียนบ้านโนนทอง 12 1 12.5% 4 50% 1 12.5% 2 25% 8
71 โรงเรียนวัดวังแดง 6 1 16.67% 3 50% 0 0% 2 33.33% 6
72 โรงเรียนบ้านยางห้าหลุม 7 1 14.29% 2 28.57% 2 28.57% 2 28.57% 7
73 โรงเรียนบ้านไผ่ใหญ่ 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
74 โรงเรียนราษฎร์บำรุง 4 1 25% 2 50% 1 25% 0 0% 4
75 โรงเรียนวัดฆะมัง 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
76 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
77 โรงเรียนวัดบ้านไร่ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
78 โรงเรียนบ้านหัวดง 9 1 11.11% 1 11.11% 5 55.56% 2 22.22% 9
79 โรงเรียนวัดวังมะเดื่อ 5 1 20% 1 20% 3 60% 0 0% 5
80 โรงเรียนบ้านคลองทรายใหญ่ 8 1 12.5% 1 12.5% 2 25% 4 50% 8
81 โรงเรียนวัดบ้านลำนัง 6 1 20% 1 20% 2 40% 1 20% 5
82 โรงเรียนบ้านสระบรเพ็ด 4 1 25% 1 25% 2 50% 0 0% 4
83 โรงเรียนบ้านรังนก(ประชาพิทักษ์) 4 1 25% 1 25% 1 25% 1 25% 4
84 โรงเรียนบ้านห้วยน้อย 4 1 25% 1 25% 0 0% 2 50% 4
85 โรงเรียนวัดเกาะแก้ว 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
86 โรงเรียนบ้านท่าฬ่อ(ครุฑวิทยากรณ์) 5 1 20% 0 0% 2 40% 2 40% 5
87 โรงเรียนบ้านวังทับยา 5 1 20% 0 0% 1 20% 3 60% 5
88 โรงเรียนวัดเนินพยอม 4 1 25% 0 0% 1 25% 2 50% 4
89 โรงเรียนวัดบ้านนา 3 1 33.33% 0 0% 1 33.33% 1 33.33% 3
90 โรงเรียนบ้านมาบมะไฟ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
91 โรงเรียนวัดท่าข่อย(สำนักงานสลากกินแบ่งรัฐบาลสงเคราะห์ 126) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
92 โรงเรียนวัดลำชะล่า 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
93 โรงเรียนวัดหนองจิกเภา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
94 โรงเรียนวัดหาดมูลกระบือ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
95 โรงเรียนอนุบาลสามง่าม 6 0 0% 3 50% 3 50% 0 0% 6
96 โรงเรียนวัดยางคอยเกลือ 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
97 โรงเรียนวัดโนนป่าแดง 4 0 0% 3 75% 1 25% 0 0% 4
98 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประทับช้าง 5 0 0% 2 50% 2 50% 0 0% 4
99 โรงเรียนวัดหนองปล้อง 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
100 โรงเรียนบ้านหนองสาหร่าย 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนวัดจระเข้ผอม 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านท่าแห 4 0 0% 1 25% 3 75% 0 0% 4
103 โรงเรียนบ้านถ้ำคะนอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
104 โรงเรียนบ้านวังกระดี่ทอง 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
105 โรงเรียนบ้านหนองน้ำเขียว 3 0 0% 1 33.33% 0 0% 2 66.67% 3
106 โรงเรียนบ้านทุ่งประพาส 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
107 โรงเรียนวัดใหม่สามัคคีธรรม 4 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
108 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 2 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
109 โรงเรียนบ้านปากดง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
110 โรงเรียนพิจิตรอินเตอร์ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
111 โรงเรียนวัดใหม่ราษฎร์บำรุง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
112 โรงเรียนบ้านนาพิบูลพิทยา 5 0 0% 0 0% 3 60% 2 40% 5
113 โรงเรียนบ้านใดโพธิ์(เงิน - ทองย้อยอุทิศ) 3 0 0% 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 3
114 โรงเรียนวัดไผ่รอบ 3 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
115 โรงเรียนบ้านท่าพิกุล 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
116 โรงเรียนบ้านบัวยาง 2 0 0% 0 0% 1 50% 1 50% 2
117 โรงเรียนบ้านป่าแซง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
118 โรงเรียนบ้านไดชุมแสง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
119 โรงเรียนวัดดงชะพลู 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
120 โรงเรียนวัดบ้านบุ่ง 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
121 โรงเรียนวัดวังตะขบ 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
122 โรงเรียนวัดโรงช้าง(ธรรมกิตต์วิทยา) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
123 โรงเรียนอนุบาลวชิรบารมี (ต้นประดู่) 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
124 โรงเรียนเทศบาล 3 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านบึงโพธิ์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 2 100% 2
126 โรงเรียนบ้านเนินยาว 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
127 โรงเรียนวัดดงป่าคำ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
128 โรงเรียนวัดเขารูปช้าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
129 โรงเรียนวัดเนินสมอ(พินิจวิทยา) 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
130 โรงเรียนบ้านห้วยคำตาล 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 0953438844 ศน.นิตยา บุญปู่ 0897084240 ศน.กฤติยา สุวรรณคีรี 0869291092
ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.ปิติ วิทยการ 0931355583
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]