หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1 รร.อนุบาลพิจิตร รร.อนุบาลเมืองฯ รร.ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ รร.บ้านเมืองเก่า รร.เทศบาลบ้านปากทาง

หมวดหมู่ : สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 144 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง อาคารชวนชม ชั้น ใต้ถุนอาคารชวนชม 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
2 145 การประกวดโครงงานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง อาคารชวนชม ชั้น ใต้ถุนอาคารชวนชม 10 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
3 146 การประกวดโครงงานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง อาคารชวนชม ชั้น ใต้ถุนอาคารชวนชม 11 พ.ย. 2559 9.00-12.00
-
4 147 การประกวดภาพยนตร์สั้น ป.1-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง อาคารบุญนาค ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.3/1(IEP) 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
5 014 การประกวดภาพยนตร์สั้น ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง อาคารบุญนาค ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.3/1(IEP) 10 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
6 154 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง อาคารบุญนาค ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.4/1(IEP) 10 พ.ย. 2559 9.00-12.00
-
7 155 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง อาคารบุญนาค ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.4/1(IEP) 10 พ.ย. 2559 13.00-16.00
-
8 156 การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง อาคารบุญนาค ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.4/1(IEP) 11 พ.ย. 2559 9.00-12.00
-
9 164 การประกวดมารยาทไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง อาคารบุญนาค ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.1/1(IEP) 10 พ.ย. 2559 9.00-12.00
-
10 165 การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง อาคารบุญนาค ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.1/1(IEP) 11 พ.ย. 2559 09.00-12.00
-
11 166 การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง อาคารบุญนาค ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.1/1(IEP) 10 พ.ย. 2559 13.00-16.00 ห้องเก็บตัว ห้องเรียนภาษาจีน (อาคารบุญนาคชั้น 2)
12 768 การประกวดสวดมนต์แปลไทย ป.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง อาคารบุญนาค ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.2/1(IEP) 10 พ.ย. 2559 9.00-12.00
-
13 169 การประกวดสวดมนต์แปลอังกฤษ ม.1-ม.3 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง อาคารบุญนาค ชั้น ชั้น3 ห้อง ป.2/1(IEP) 11 พ.ย. 2559 9.00-12.00
-


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 0953438844 ศน.นิตยา บุญปู่ 0897084240 ศน.กฤติยา สุวรรณคีรี 0869291092
ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.ปิติ วิทยการ 0931355583
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]