หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษาพิจิตร เขต 1
ณ สพป.พิจิตร เขต 1 รร.อนุบาลพิจิตร รร.อนุบาลเมืองฯ รร.ชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ รร.บ้านเมืองเก่า รร.เทศบาลบ้านปากทาง

หมวดหมู่ : ภาษาไทย

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 030 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 1 ห้อง 1 10 พ.ย. 2559 9.00-10.30 ให้นำดินสอ ยางลบ มาในวันแข่งขัน (รายงานตัวเวลา 08.30 น.)
2 031 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 1 ห้อง 1 10 พ.ย. 2559 13.00-14.30 ให้นำปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ น้ำยาลบคำผิด มาในวันแข่งขัน (มารายงานตัว 12.30)
3 032 การแข่งขันคัดลายมือสื่อภาษาไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 1 ห้อง 1 11 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ให้นำปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ น้ำยาลบคำผิด มาในวันแข่งขัน (รายงานตัวเวลา 08.30 น.)
4 007 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 1 ห้อง 2 10 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ให้นำดินสอ ยางลบ มาในวันแข่งขัน (รายงานตัวเวลา 08.30 น.)
5 008 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 1 ห้อง 2 10 พ.ย. 2559 13.00-14.30 ให้นำปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ น้ำยาลบคำผิด มาในวันแข่งขัน (มารายงานตัว 12.30)
6 036 การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 1 ห้อง 2 11 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ให้นำปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ น้ำยาลบคำผิด มาในวันแข่งขัน (มารายงานตัว 12.30)
7 037 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 1 ห้อง 3 10 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ให้นำปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ น้ำยาลบคำผิด มาในวันแข่งขัน (รายงานตัวเวลา 08.30 น.)
8 038 การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 1 ห้อง 3 11 พ.ย. 2559 09.00-10.30 ให้นำปากกาสีน้ำเงินหรือสีดำ น้ำยาลบคำผิด มาในวันแข่งขัน (รายงานตัวเวลา 08.30 น.)
9 759 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 1 ห้อง 4 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้คณะกรรมการนำหัวข้อบทหลักและบทเลือกเตรียมมาจับฉลากในวันแข่งขัน (เก็บตัวนักเรียนอาคารกาญจนาภิเษก1 ชั้น2 ห้องการเงินและห้องวิชาการ)
10 760 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 1 ห้อง 4 10 พ.ย. 2559 13.00-16.00 ให้คณะกรรมการนำหัวข้อบทหลักและบทเลือกเตรียมมาจับฉลากในวันแข่งขัน (เก็บตัวนักเรียนอาคารกาญจนาภิเษก1 ชั้น2 ห้องการเงินและห้องวิชาการ)
11 761 การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 1 ห้อง 4 11 พ.ย. 2559 09.00-12.00 ให้คณะกรรมการนำหัวข้อบทหลักและบทเลือกเตรียมมาจับฉลากในวันแข่งขัน (เก็บตัวนักเรียนอาคารกาญจนาภิเษก1 ชั้น2 ห้องการเงินและห้องวิชาการ) นักเรียนรายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน
12 762 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 3 ห้อง 3-4 10 พ.ย. 2559 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน (เก็บตัวนักเรียนอาคารกาญจนาภิเษก 1 ห้องคอมพิวเตอร์และห้องรองผู้อำนวยการโรงเรียน)
13 763 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 3 ห้อง 3-4 10 พ.ย. 2559 13.00-16.00 นักเรียนรายงานตัว 12.30 น. ณ ห้องแข่งขัน (เก็บตัวนักเรียนอาคารกาญจนาภิเษก 1 ห้องคอมพิวเตอร์และห้องรองผู้อำนวยการโรงเรียน)
14 764 การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารกาญจนาภิเษก 1 ชั้น 3 ห้อง 3-4 11 พ.ย. 2559 09.00-12.00 นักเรียนรายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน (เก็บตัวนักเรียนอาคารกาญจนาภิเษก 1 ห้องคอมพิวเตอร์และห้องรองผู้อำนวยการโรงเรียน
15 046 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 1-2 10 พ.ย. 2559 09.00-10.00 ให้คณะกรรมการเตรียมหัวข้อที่ใช้ในการจัดแข่งขันจำนวน 3 หัวข้อ เพื่อจับฉลาก (นักเรียนรายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน)
16 047 การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) อาคารห้องสมุด ชั้น 1 ห้อง 1-2 11 พ.ย. 2559 09.00-10.00 ให้คณะกรรมการเตรียมหัวข้อที่ใช้ในการจัดแข่งขันจำนวน 3 หัวข้อ เพื่อจับฉลาก (นักเรียนรายงานตัว 08.30 น. ณ ห้องแข่งขัน)


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 0953438844 ศน.นิตยา บุญปู่ 0897084240 ศน.กฤติยา สุวรรณคีรี 0869291092
ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.ปิติ วิทยการ 0931355583
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]