หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 ค่ายลูกเสือศรีสรรเพ็ชญ์  
2 ศาลากลางจังหวัดพิจิตร (หลังใหม่)  
3 สนามกีฬากลางจังหวัดพิจิตร นายนเรศ ศรีประเสริฐ   0895666337
4 สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึุกษาพิจิตร เขต 1 นางสาวนิตยา บุญปู่   0897084240
5 โรงเรียนชุมชนวัดคลองคะเชนทร์ นายวิเชียร บำรุงมา   0931358828
6 โรงเรียนอนุบาลพิจิตร นายประสาร เมืองเหลือ   0898600433
7 โรงเรียนอนุบาลเมือง(ท่าหลวงสงเคราะห์) นายดิเรก ทับอินทร์   0862020113
8 โรงเรียนเทศบาล 1 บ้านปากทาง นายวิศาล รอดกำเหนิด  

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที่ ศน.อรพินท์ พิมพ์เขตต์ 0953438844 ศน.นิตยา บุญปู่ 0897084240 ศน.กฤติยา สุวรรณคีรี 0869291092
ผู้ประสานงานการแข่งขัน ศน.ปิติ วิทยการ 0931355583
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]