สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.1-ป.3 62 ทองแดง 6 1. เด็กชายรพีวิชญ์  น้อยประสิทธิ์
 
1. นางสาวลักษมณ  เส็งฉนวน
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ป.4-ป.6 68 ทองแดง 7 1. เด็กชายธนโชติ  ขุนชำนาญ
2. เด็กชายอดิเทพ  แก้วตระกูล
 
1. นางเต็มศิริ  วงษ์ราชบุตร
2. นางสาวลักษมณ  เส็งฉนวน