สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านลำพยนต์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันสร้างสรรค์ผลงานคณิตศาสตร์โดยใช้โปรแกรม GSP ม.1-ม.3 60 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายนัทวัฒน์  เกตุเนต
2. เด็กชายศักดิ์สิทธิ์  บรรเทากุล
 
1. นายจิรพันธุ์  อินบัว
2. นางกาญจนา  บุตรศรี
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ม.1-ม.3 67.33 ทองแดง 9 1. เด็กชายชลสิทธิ์  ศรีเนตร์
2. เด็กหญิงวนิดา  สังข์ใหม่
 
1. นางสาวศิริธร  คุ้มตีทอง
2. นางกาญจนา  บุตรศรี