สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านร่องหอย สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ม.1-ม.3 70 เงิน 10 1. เด็กชายวีระพล  มาฆมาตร
2. เด็กชายวีระยุทธ  แก้วสนิท
 
1. นายสัญญา  จาบทอง
 
2 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการสร้างหนังสืออิเล็กทรอนิกส์ (E-book) ป.4-ป.6 78 เงิน 6 1. เด็กชายชานนท์  บัวกลิ่น
2. เด็กชายณัฐวุฒิ  บุญเจริญ
 
1. นางสาวชนืตา  ธารนาม