สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโพนทอง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 74 เงิน 6 1. เด็กชายณัฐภัทร  เรืองสังข์
 
1. นายวิสุทธิ์  พวงจำปี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทชาย ป.1-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กชายณัฐภัทร  เรืองสังข์
 
1. นางสาวสุจิตรา  เชี่ยวการค้า
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกฤตธีรา  วงษ์มณี
 
1. นางสาวสุจิตรา  เชี่ยวการค้า