สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันแอโรบิก ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงกัลยารัตน์  กลิ่นชื่น
2. เด็กหญิงจิรัชญา  อินผล
3. เด็กหญิงจิราพร  ยศสมบัติ
4. เด็กหญิงชุติมันต์  พูลอ้น
5. เด็กหญิงณัฐชา  ผลสุข
6. เด็กหญิงทิชา  ปานาง
7. เด็กหญิงทิตยาภา  ดีนุช
8. เด็กหญิงธมลวรรณ  ตะคร้อ
9. เด็กหญิงนภัสสร  สว่างยิ่ง
10. เด็กหญิงนฤมล  คงนวม
11. เด็กหญิงบุญสิตา  หุมอาจ
12. เด็กหญิงพลอยไพริน  ศรีคำขลิบ
13. เด็กหญิงศรุตา  กลื่นชื่น
14. เด็กหญิงอธิชา  พูลอ้น
15. เด็กหญิงไพลิน  หญ้าผา
 
1. นางสาวพิมลพรรณ  แสงปานแก้ว
2. นางสาวนภาจรินทร์  คงเพชรศักดิ์
3. นางสาวธนภรณ์  สุ่มประดิษฐ์
4. นางสุลีรัตน์  จั่นจอน