สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 69 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงศรัณย์ภัทระ  สืบสวง
 
1. นางสาวภณิดา  ศิริมงคล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กชายฐิติวัฒน์  นรพิมพ์
2. เด็กหญิงณัฐนิสา   พรรณการ
3. เด็กชายณัฐพงศ์   คงสะโต
4. เด็กชายณัฐภัทร   ตระหนี่
5. เด็กชายธนพนธ์   โมอ่อน
6. เด็กหญิงธัญลักษณ์   นาคพ่วง
 
1. นางสาวภณิดา  ศิริมงคล
2. นางสมใจ  สุขเสือ