สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดมารยาทไทย ป.4-ป.6 83 ทอง 9 1. เด็กชายนพดล  สอนเกิด
2. เด็กหญิงพรสวรรค์  เจริญพร้อม
 
1. นางวัฒนา  โพธิ์ศรี
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 75 เงิน 8 1. เด็กหญิงกัญญาภัค  โพตาคาม
 
1. นายประพันธ์ศักดิ์  เลขะวัฒนะ
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำน้ำพริก ผักสด เครื่องเคียง ป.4-ป.6 95 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงขวัญจิรา  ฤทธิ์นฤเดช
2. เด็กหญิงจารุวรรณ  โพตาคราม
3. เด็กหญิงสุชานุช  อัตพุฒ
 
1. นางอรทัย  ศรีสวรรค์
2. นางสาววราภรณ์  ยาวิเศษ
 
4 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 82.31 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายเกียรติศักดิ์  ทองคำน้อย
 
1. นางอรทัย  ศรีสวรรค์
 
5 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันนักอ่านข่าวรุ่นเยาว์ ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเห็น ป.1-ป.6 86 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายจิราวัฒน์  บุญส่ง
 
1. นางอรทัย  ศรีสวรรค์