สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 59 เข้าร่วม 7 1. เด็กหญิงชมพูนุช  ฉัตรทอง
 
1. นางขวัญเรือน  กลางมณี
 
2 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 71 เงิน 8 1. เด็กชายกิตติศักดิ์  บาทบำรุง
2. เด็กหญิงขวัญข้าว  หนูทองแดง
 
1. นายวีรชาติ  ฉั่วตระกูล
2. นางศิริพร  ฉั่วตระกูล