สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นางสุธาทิพย์  บัวเทศ
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเพลงคุณธรรม ป.4-ป.6 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
2. เด็กชายธนดล  ชั่งชั่ว
3. เด็กชายปัณณกร  เรืองสาท
4. เด็กชายปาราเมศ  ปรางค์ทอง
5. เด็กหญิงมลธิฌา  คำเสียง
 
1. นางจำลองลักษณ์  แก้วก่ำ
2. นางสาววันทนา  สายแก้ว
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายธนดล  ชั่งชั่ว
 
1. นางสุธาทิพย์  บัวเทศ
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงมลธิฌา  คำเสียง
 
1. นางสุธาทิพย์  บัวเทศ
 
5 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทชาย ป.1-ป.6 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กชายปาราเมศ  ปรางค์ทอง
 
1. นายประยูร  โพธิ์ใจพระ
 
6 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 89 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นางสุธาทิพย์  บัวเทศ
 
7 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 90 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นางสาววันทนา  สายแก้ว
 
8 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทชาย ป.1-ป.6 97.66 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กชายปัณณกร  เรืองสาท
 
1. นายประยูร  โพธิ์ใจพระ
 
9 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ป.1-ป.6 91 ทอง 4 1. เด็กหญิงจิตสุภา  ศรีสุข
 
1. นางจำลองลักษณ์  แก้วก่ำ