สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 74 เงิน 4 1. เด็กชายนครชา  ทองไทย
2. เด็กหญิงภัทรธิดา  ม่วงลายทอง
3. เด็กหญิงอตินุช  โพธิ์อ่อง
 
1. นางนภาวรรณ  ขาวทอง
2. นางสาวอังสุมารินทร์  ขาวพราย
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 70.75 เงิน 11 1. เด็กหญิงณัฏฐา  สิทธิ์ทอง
 
1. นางสาวอังสุมารินทร์  ขาวพราย
 
3 เรียนร่วม - ภาษาไทย การแข่งขันการเล่านิทาน ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 77.31 เงิน 4 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ขาวพราย
 
1. นางสาวกะสีลา  ฤทธิ์บำรุง