สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ป.4-ป.6 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงคคนางค์  พรมอ่อน
2. เด็กหญิงพรรณภัทรษา  คารวะวงศ์
3. เด็กหญิงเขมิกา  จาติเสถียร
 
1. นางอรุณศรี  ชินจิตร์
2. นางอรนีย์  ศิโล
 
2 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงสากล ประเภทหญิง ป.1-ป.6 77 เงิน 7 1. เด็กหญิงอัญชลี  ทาวัน
 
1. นางจิรัฐติกาล  ศรสุรินทร์