สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 71 เงิน 9 1. เด็กหญิงธัญญสิริ  รุจิธนพาณิช
 
1. นางสาวิณี  มีแก้วแทน
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราพัชร  พุ่มพิน
2. เด็กหญิงภัคธิมาภรณ์  เจนศิริพิกุล
3. เด็กหญิงอภิชญา  นามผล
 
1. นางสาวลำใย  ม่วงงาม
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ป.4-ป.6 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงณิชาภา  ฉัตรจินดารัตน์
 
1. นางสาวนิศา  นาคนิยม