สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงกชกร   สมบูรณ์
2. เด็กหญิงฉัตรพิมล   อนุชน
3. เด็กชายประจักษ์   มีน้อย
4. เด็กชายภีรภัทร   สุวรรณไตร
5. เด็กชายภูริภัฎ   มีมาก
6. เด็กชายศิรชัช   แก้วสระแสน
 
1. นางกวีวรรณ  จูเที่ยง
2. นางกรรณิกา  ภาคีธง
3. นางศรีสุรางค์  ศิลธรรม