สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 60 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงชญาดา  กลัดพันธ์
 
1. นางวรรณา  เกิดสุข
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการผูกเงื่อน เดินทรงตัวและโยนบอล ป.1-ป.3 60 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชนิดาภา  อาจวัตร์
2. เด็กหญิงณัฐธยาน์  กิตติสุรินทร์
3. เด็กหญิงนิด  กิตติสุรินทร์
4. เด็กหญิงมณีกานต์  เรียบสุข
5. เด็กหญิงมณีวรรณ  เรียบสุข
6. เด็กชายวราภรณ์  มีฉ่ำ
 
1. นางสาวนรีกานต์  บุญโชติ
2. นางสาวประทุม  เดชมี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายจิรายุ  แสงอรุณ
2. เด็กหญิงฑิฆัมพร  สุวัฒน์
 
1. นางสาวนิโลบล  ลาภมหกุล
2. นายเจษฎารัตน์  ทรัพย์รัตนศักดิ์