สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนสระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 72 เงิน 9 1. เด็กหญิงฐิติมา  ศิลารัตน์
2. เด็กหญิงรติมา  โอปัน
3. เด็กหญิงวรัทยา  รุ่งโรจน์
 
1. นางสาวนีรนุช  ยับจอหอ
2. นางสาวฐานียา  คล้ายทอง
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการใช้เข็มทิศและการคาดคะเนและการสะกดรอย ป.4-ป.6 70 เงิน 11 1. เด็กหญิงกานต์  บุญเม่น
2. เด็กหญิงจิรกานต์  ภู่พิพัฒน์ภิญโญ
3. เด็กชายธนกฤต  บินฮาซัน
4. เด็กหญิงนิพาดา  ศิริวัฒวงษ์
5. เด็กชายพีรภัทร  พักพำนัก
6. เด็กชายวีรยุทธ  พ่วงพุฒ
 
1. นางสาวนรีกานต์  บุญโชติ
2. นางสาวประทุม  เดชมี