สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนนิมิตศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3 75 เงิน 7 1. เด็กหญิงชุติกาญจน์  โนนทิง
2. เด็กหญิงบุญทิชา  เกตุนุช
3. เด็กชายเจษฎากร  ทองโสภา
 
1. นางสาวมาลี  สุขมา
2. นางจารุวรรณ  นิ่มนวล