สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดห้วยดุก สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 สุขศึกษา และพลศึกษา การแข่งขันตอบปัญหาสุขศึกษาและพลศึกษา ป.1-ป.6 62 ทองแดง 11 1. เด็กหญิงขวัญฤทัย   ฤทธิชัย
2. เด็กหญิงชญากาณฑ์   ชั่งเหลือ
 
1. นางกำไร  สิงห์เถื่อน
2. นางสาวอัญชลี  สุขเสมอ