สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองเสือ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อนแบบเดินตาม ป.1-ป.3 74 เงิน 11 1. เด็กชายนัทพงษ์  ทรัพย์เนื้อ
2. เด็กชายสุรดิษ  แจ่มเชื้อ
 
1. นายยุทธนา  ธีระรังสิกุล
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6 88 ทอง 4 1. เด็กหญิงนราภัทร  สอนเมือง
2. เด็กหญิงลลิตา  เทียนนาวา
3. เด็กหญิงละมัย  บัวแก้ว
 
1. นางนิตยา  ธีระรังสิกุล
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 80.75 ทอง 7 1. เด็กหญิงพรพิมล  ทองแฟง
2. เด็กหญิงวรรณฤดี  คุ้มขัง
3. เด็กหญิงเมศินี  พลูสวัสดิ์
 
1. นางพรสวรรค์  พุทธรักษา
2. นางนิตยา  ธีระรังสิกุล
 
4 ปฐมวัย การปั้นดินน้ำมัน ปฐมวัย 82.8 ทอง 6 1. เด็กหญิงนงนุช  คุ้มขัง
2. เด็กหญิงนันทิชา  บรรเทา
3. เด็กหญิงพรลภัทร  สอนเมือง
 
1. นางสุรีรัตน์  โชติวิชาศิริกุล
 
5 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงอลิชา  คงเพชรศักดิ์
 
1. นางสาวกฤษณา  แก้วกลม