สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดหนองคูน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 86 ทอง 7 1. เด็กหญิงดัชรินทร์  สมัครการ
2. เด็กชายธนวินท์  สายเส็ง
3. เด็กหญิงศิรประภา  เงินกลม
 
1. นางสาวบุญเรือน  ดวงศรีแก้ว
2. นางสาวสุนารี  ตุ้มทอง