สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดบ้านใหม่ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กหญิงกรองแก้ว  กล่ำหิน
2. เด็กหญิงทิพปภา  ชาลีรักษ์
3. เด็กหญิงวราภรณ์  คำทอง
4. เด็กหญิงสุนิสา  แจ่มจันทร์
5. เด็กหญิงสโรชา  ยศสมบัติ
6. เด็กหญิงเจนจิรา  หนูหริ่ง
 
1. นางอัจฉรา  นาวะระ
2. นายเสถียรภาพ  พึ่งน้อย