สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ม.1-ม.3 66 ทองแดง 4 1. เด็กหญิงธนัญญา  เยประยูร
 
1. นางจุฑามาศ  เปี่ยมเพ็ชร์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 63.5 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงยุพารัตน์  ธานีวัลย์
2. เด็กหญิงวรรณนิสา  น้อยสังวาลย์
3. เด็กหญิงเขมจิรา  สาระนัย
 
1. นางสาวจรรยารักษ์  อ่ำพูล
2. นายสิทธิศักดิ์  พิลึก