สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจันเสน สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6 59 เข้าร่วม 8 1. เด็กหญิงชญานิษฐ์   สาจันทร์
2. เด็กหญิงณิชา   สีตะระโส
3. เด็กหญิงศุภาพิชญ์   พงษ์จีน
 
1. นางศิริรัตน์  แก้วม่วง
2. นายวิบูรณ์  เอ็งสุโสภณ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 10 เข้าร่วม 12 1. เด็กหญิงโชติกา   เคียงข้าง
 
1. นายกิตติคุณ   ตันติกุล