สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนวัดจันเสน สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6 68 ทองแดง 9 1. เด็กหญิงธนาภา   ไทยถาวร
 
1. นางศิริรัตน์  แก้วม่วง
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3 63 ทองแดง 6 1. เด็กหญิงธนัชชา  วิเชียร
2. เด็กหญิงธัญพิชชา  ประคองศรี
3. เด็กหญิงบุญฐิสา   เงินกลม
 
1. นางศิริรัตน์  แก้วม่วง
2. นายวิบูรณ์  เอ็งสุโสภณ
 
3 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 62 ทองแดง 12 1. เด็กชายกรณิศ   มีแสง
2. เด็กหญิงประภาวรรณ  เทียมชัยภูมิ
 
1. นางศิริรัตน์  แก้วม่วง
2. นายวิบูรณ์  เอ็งสุโสภณ