สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนรังสรรค์วิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.1-ป.3 10 เข้าร่วม 11 1. เด็กชายวศิน  หมีขุน
 
1. นางสาวน้ำอ้อย  ศรีฉ่ำ
 
2 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.4-ป.6 26 เข้าร่วม 8 1. เด็กชายศุภสิทธิ์  เกิดประสงค์
 
1. นางสาวมารยาท  เสือฉิม