สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 70 เงิน 8 1. เด็กหญิงอินธิรา  สกุลทอง
 
1. นางชมนภัส  สมจิตรพิจารณ์
 
2 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันเครื่องร่อน ประเภทร่อนนาน ป.4-ป.6 66 ทองแดง 8 1. เด็กชายสรวิศ  สุขเจริญ
2. เด็กชายอรรถวิท  ช่วงสูงเนิน
 
1. นายอานนท์  สายจันทร์ยูร
 
3 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกกรุง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 85 ทอง 5 1. เด็กหญิงทิพวรรณ  นามเสือ
 
1. นางปาริชาติ  เรืองนาม