สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันอ่านเอาเรื่องตามแนว PISA ป.4-ป.6 83 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพรทิพย์  แซงบุญเรือง
 
1. นางปราณี  เข็มวงษ์
 
2 ภาษาไทย การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3 87 ทอง 5 1. เด็กหญิงบุษกร  นิ่มวร
 
1. นางพรรณพิไล  เชิดชู
 
3 คณิตศาสตร์ การแข่งขันคิดเลขเร็ว ป.1-ป.3 64 ทองแดง 10 1. เด็กชายกฤษดา  วิหาโล
 
1. นางกนกกาญจน์  บุตรน้ำเพชร
 
4 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทชาย ป.1-ป.6 77 เงิน 8 1. เด็กชายธีรเดช  มีแสง
 
1. นางมาลี  ศรีสุข
 
5 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 85 ทอง 7 1. เด็กชายลัทพล  แสงศรี
2. เด็กหญิงวิรัตน์ดา  คะหาญ
3. เด็กชายีุรุ่งอรุณ  ศิริลักษณ์
 
1. นางมาลี  ศรีสุข
2. นางพวงผกา  มั่นประสงค์
 
6 เรียนร่วม - ศิลปะ การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 72 เงิน 8 1. เด็กชายธัชพงษ์  ชำนาญกิจ
 
1. นางปราณี  เข็มวงษ์
 
7 เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี การแข่งขันการจัดสวนถาดแบบแห้ง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายณัฐพงษ์  เหลี่ยมจุ้ย
2. เด็กชายณัฐพล  บัวขาว
3. เด็กหญิงบุศรินทร์  นาคนาคา
 
1. นางปราณี  เข็มวงษ์
2. นางพวงผกา  มั่นประสงค์