สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3 82 ทอง 6 1. เด็กชายปรเมษฐ์  สิงห์เรือง
2. เด็กหญิงอินทิรา  ยอดฉิมมา
 
1. นางสมใจวลี  สมคิด
2. นางสาวณัฐธยาน์  หงษ์ทอง
 
2 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  ทรัพย์ขำ
2. เด็กชายปิยะ  พวงสมบัติ
 
1. นางสมใจวลี  สมคิด
2. นางสาวณัฐธยาน์  หงษ์ทอง
 
3 การงานอาชีพ การแข่งขันจัดสวนถาดแบบแห้ง ป.4-ป.6 84 ทอง 8 1. เด็กชายธีรภัทร  ทองขาว
2. เด็กหญิงบุษกร  ตึ้งเจริญ
3. เด็กชายสมพล  ฟักผล
 
1. นางสาวธิภาพันธุ์  กลิ่นด้วง
2. นางสาวณัฐธยาน์  หงษ์ทอง