สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองแอก สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ทัศนศิลป์ การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6 82 ทอง 6 1. เด็กชายณัฐวุฒิ  เทียนประดิษฐ์
2. เด็กหญิงนันทาวดี  กล่ำเพ็ชร
 
1. นางพัชราภา  ดิษผล
2. นายวัชรพล  ดิษผล
 
2 กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน การแข่งขันการทำหนังสือเล่มเล็ก ป.4-ป.6 73 เงิน 9 1. เด็กชายณัฐวุฒิ   เอี่ยมพลอย
2. เด็กหญิงวรรณกานต์  ปัญญาธร
3. เด็กหญิงแพรวา  จินดาวงศ์
 
1. นางพัชราภา  ดิษผล
2. นายวัชรพล  ดิษผล
 
3 ปฐมวัย การสร้างภาพด้วยการฉีก ตัด ปะ กระดาษ ปฐมวัย 79 เงิน 10 1. เด็กหญิงจรัสพร  อ่ำทรัพย์
2. เด็กหญิงชลธิชา  ศรีเจริญ
3. เด็กชายปริญญา  จินดาวงศ์
 
1. นางลัดดาวัลย์  วิเศษนันท์
2. นายโกมล   กัลณา