สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองสีซอ สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ศิลปะ-ดนตรี การแข่งขันขับร้องเพลงไทยลูกทุ่ง ประเภทหญิง ป.1-ป.6 80 ทอง 8 1. เด็กหญิงอรปรีญา  ทับจันทร์
 
1. นางพรพิมล  คำพา
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันประดิษฐ์พานพุ่มสักการะ ป.4-ป.6 81 ทอง 6 1. เด็กหญิงธนวรรณ  สิงห์รา
2. เด็กหญิงภัณฑิลา  โพธิ์เกษม
3. เด็กหญิงรัตนวลี  ทวี
4. เด็กหญิงศศิธร  ลี้เจริญ
5. เด็กหญิงอริญชยา  เมฆสุข
6. เด็กหญิงเบญญาภา  ตมทอง
 
1. นางสาวกชกร  วัฒนา