สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ป.4-ป.6 -1 - 1. เด็กชายกีรติ  ใบบุญนาค
2. เด็กหญิงดวงฤทัย  เกตุสุวรรณ์
3. เด็กชายศิลป์ศรุต  อิ่มแย้ม
 
1. นายดำรงค์  วงษ์คำ
2. นางวัชรา  ปานช้าง