สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 ภาษาไทย การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6 67 ทองแดง 7 1. เด็กหญิงชญานิศ  นาเมืองรักษ์
2. เด็กหญิงวริศรา  วรรณพงศ์เจริญ
 
1. นางอุบลวรรณ  เกลียวสีนาค
 
2 วิทยาศาสตร์ การประกวดโครงงานวิทยาศาสตร์ ประเภทสิ่งประดิษฐ์ ม.1-ม.3 64 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒ 1. เด็กชายธนบดี  อำภัยบุญ
2. นางสาวนันทิชา  ไปเหนือ
3. นายอดิศร  มองทรัพย์
 
1. นายสุรศักดิ์  มากมี
 
3 คอมพิวเตอร์ การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรมคอมพิวเตอร์กราฟิก ป.1-ป.3 65 ทองแดง 6 1. เด็กชายชนาธิป  คล้ายเรียน
2. เด็กหญิงธนพร  จิตรจักร์
 
1. นางสาวขนิษฐา  จิ๋วสุข
2. นางสาวปวิตรา  เส็งเอี่ยม