สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 วิทยาศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางวิทยาศาสตร์ ม.1-ม.3 77.5 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑ 1. เด็กหญิงจิราภรณ์  รักนา
2. เด็กหญิงศุจิกา  จินดากลาง
3. เด็กหญิงอาทิตยา  เทียบเทียม
 
1. นางกัลยา  วนิชไพบูลย์
 
2 สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม การประกวดเล่านิทานคุณธรรม ป.4-ป.6 74.25 เงิน 10 1. เด็กหญิงแพรวา  ปานทะยักษ์
 
1. นายดำเนิน  เผ่าคนชม