สรุปผลกิจกรรมแข่งขัน
โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) สพป. นครสวรรค์ เขต ๓

งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

ลำดับ หมวดหมู่ รายการ คะแนน เหรียญ อันดับ นักเรียน ครู
1 คณิตศาสตร์ การแข่งขันอัจฉริยภาพทางคณิตศาสตร์ ม.1-ม.3 88 ทอง ชนะเลิศ 1. เด็กหญิงพิมอักษร  อิ่มศิล
 
1. นางสาวสมใจ  สุขแก้ว
 
2 การงานอาชีพ การแข่งขันทำอาหารคาวจานเดียว (ประเภทข้าว) และอาหารหวาน (ขนมไทย) ป.4-ป.6 83 ทอง 5 1. เด็กหญิงกมลพรรณ  สุขุมนัย
2. เด็กหญิงกรวรรณ  สุขุมนัย
3. เด็กหญิงนภสร  เชื้อไทย
 
1. นางสาวสิภชา  จิตติศีดา