ศิลปะ-ดนตรี
การแข่งขันขับร้องเพลงพระราชนิพนธ์ ประเภทหญิง ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 374
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านทำนบ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 97 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 96 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านนาขอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 อุดมพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง 5
6 วังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 6
7 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
8 วัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 762
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
4 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74 เงิน 4
5 บ้านคลองกำลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65 ทองแดง 5
6 วัดจันเสน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 63 ทองแดง 6
7 บ้านวังข่อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 61 ทองแดง 7
8 ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 54 เข้าร่วม 8

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 763
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 79 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังกระโดนใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73 เงิน 4
5 รังสรรค์วิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 5
6 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 66 ทองแดง 6
7 บ้านเขาดิน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65 ทองแดง 7
8 วัดจันเสน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 59 เข้าร่วม 8
9 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 48 เข้าร่วม 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันปริศนาสร้างสรรค์วรรณคดีไทย ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 764
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขาดิน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 71 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 63 ทองแดง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 62 ทองแดง 4
5 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กลอนสี่ (๔ บท) ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 046
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านไร่ประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดหนองหม้อ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 พิพัฒน์ศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 4
5 วัดดอนคา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72 เงิน 5
6 วัดเวฬุวัน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 6
7 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 67 ทองแดง 7
8 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 66 ทองแดง 8
9 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65 ทองแดง 9
10 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 64 ทองแดง 10
11 ม่วงน้อยประชาสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 63 ทองแดง 11
12 วัดจันเสน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 62 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันกวีเยาวชนคนรุ่นใหม่ กาพย์ยานี ๑๑ (๘ บท) ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 047
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 4
5 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73 เงิน 5
6 บ้านนาขอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 64 ทองแดง 6
7 บ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 038
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าสุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองกำลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง 5
6 ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 6
7 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันเรียงร้อยถ้อยความ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 037
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านลำพยนต์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 พิพัฒน์ศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 4
5 บ้านโคกสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72 เงิน 5
6 บ้านวังทองประชานุกูล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 6
7 บ้านหนองเต็งรัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 6
8 บ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 69 ทองแดง 8
9 วัดจันเสน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68 ทองแดง 9
10 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 68 ทองแดง 9
11 อุสาหะวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 63 ทองแดง 11
12 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 60 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 269
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองดู่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
5 บ้านนาขอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
6 บ้านบ่อไทยสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
7 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
8 วัดช่องแค สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
9 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
10 สามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
11 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 752
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี
การแข่งขันการวาดภาพด้วยโปรแกรม Paint ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 213
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ห้วยวารีใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเนินบ่อทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านเขาน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 5
6 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 5
7 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 7

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 761
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 วังวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 70 เงิน 4
5 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม
6 วัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม
7 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 0 เข้าร่วม

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 760
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านโคกสะอาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ประดับวิทย์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองตักน้ำ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง 4
5 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง 5
6 บ้านเนินบ่อทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 6
7 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 7
8 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 8
9 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81 ทอง 9
10 วัดจันเสน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 10
11 น้ำสาดกลาง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 11
12 กิจจานุศาสตร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 67 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 308
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านห้วยหอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 5
6 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6
7 บ้านหนองเต็งรัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6
8 บ้านหนองแอก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6
9 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6
10 บ้านห้วยน้ำลาด สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6
11 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6
12 รังสรรค์วิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาไทย
การแข่งขันท่องอาขยานทำนองเสนาะ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 759
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 93 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านคลองบอน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 วัดประชาสรรค์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านวังข่อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง 4
5 บ้านหัวเขาตาคลี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 5
6 กิจจานุศาสตร์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 6
7 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 79 เงิน 7
8 บ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77 เงิน 8
9 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 74 เงิน 9
10 วัดจันเสน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 73 เงิน 10
11 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 69 ทองแดง 11
12 วัดห้วยธารทหาร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 67 ทองแดง 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


เรียนร่วม - ศิลปะ
การแข่งขันการเต้นหางเครื่องประกอบเพลง ประเภทนักเรียนที่มีความบกพร่องทางการเรียนรู้ ป.1-ป.6

รหัสกิจกรรม : 287
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดเวฬุวัน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง ชนะเลิศ
2 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 313
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดพนมเศษ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 312
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 วัดหนองเสือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง 4
5 บ้านเขาใหญ่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 5
6 นิมิตศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง 6
7 บ้านพนมรอก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง 6
8 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง 6
9 บ้านคลองลาน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 9
10 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 9

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันประติมากรรม ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 311
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านตะกุดภิบาล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 4
5 บ้านบ่อไทยสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านพนมรอก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 5
7 นิมิตศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 7
8 บ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 7
9 สระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 72 เงิน 9
10 บ้านวังคาง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 65 ทองแดง 10
11 บ้านหนองดู่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 62 ทองแดง 11

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันวาดภาพลายเส้น ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 310
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านนาขอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
5 วัดท่าสุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
6 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
7 ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน 7
8 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -
9 บ้านโพธิ์ประสาท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างภาพด้วยการปะติด ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 309
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 สระงาม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 96 ทอง ชนะเลิศ
2 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านตุ๊กแก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
5 บ้านนาขอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 76 เงิน 5

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการสร้างสรรค์ภาพด้วยการปะติด ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 307
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านห้วยหอม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 94 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านหนองสะเอ้ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านโพนทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 4
5 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 5
6 ชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6
7 นิมิตศึกษา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6
8 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6
9 บ้านหนองพังพวย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6
10 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6
11 บ้านเนินบ่อทอง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6
12 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 82 ทอง 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการเขียนภาพจิตรกรรมไทยสีเอกรงค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 300
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 4
6 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 4
7 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันเขียนภาพไทยประเพณี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 721
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดท่าสุ่ม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 100 ทอง ชนะเลิศ
2 ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
5 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 271
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านเขามะเกลือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านหนองหลวง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
5 ชุมชนบ้านหัวหวาย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 78 เงิน 5
6 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 6
7 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 6
8 วัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 75 เงิน 6

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันการวาดภาพระบายสี ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 268
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านบ่อไทยสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 อนุบาลตากฟ้า สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนวัดห้วยร่วม สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
5 บ้านคลองกำลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
6 บ้านเขาธรรมบท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
7 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
8 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
9 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
10 วัดเขาฝา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
11 สามมิตร สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4
12 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลปสร้างสรรค์ ม.1-ม.3

รหัสกิจกรรม : 265
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านทำนบ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านวังกระโดนน้อย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 263
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 วัดสายลำโพงเหนือ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 รังสรรค์วิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จันทนานุสรณ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองโบสถ์ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 4
5 บ้านหนองดู่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง 5
6 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง 6
7 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 7
8 บ้านเขาธรรมบท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง 8
9 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 9
10 บ้านบ่อไทยสามัคคี สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 10
11 บ้านหนองพังพวย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 83 ทอง 11
12 วัดบ่อนิมิต สพป. นครสวรรค์ เขต 3 77 เงิน 12

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ภาษาต่างประเทศ
การแข่งขันการพูดสุนทรพจน์ภาษาจีน ป.4-ป.6

รหัสกิจกรรม : 052
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 อนุบาลท่าตะโก สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87.33 ทอง ชนะเลิศ
2 ห้วยวารีใต้ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 81.16 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 จงซันเซียะเซี่ยว สพป. นครสวรรค์ เขต 3 80.32 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านคลองกำลัง สพป. นครสวรรค์ เขต 3 60.82 ทองแดง 4

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน


ศิลปะ-ทัศนศิลป์
การแข่งขันศิลป์สร้างสรรค์ ป.1-ป.3

รหัสกิจกรรม : 262
ที่ สังกัด คะแนน ระดับ อันดับ
1 บ้านเขาธรรมบท สพป. นครสวรรค์ เขต 3 95 ทอง ชนะเลิศ
2 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 92 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๑
3 บ้านคลองบอน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 91 ทอง รองชนะเลิศอันดับที่ ๒
4 บ้านหนองพังพวย สพป. นครสวรรค์ เขต 3 90 ทอง 4
5 ปรียาโชติ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 89 ทอง 5
6 รังสรรค์วิทยา สพป. นครสวรรค์ เขต 3 88 ทอง 6
7 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 87 ทอง 7
8 บ้านวังทองประชานุกูล สพป. นครสวรรค์ เขต 3 86 ทอง 8
9 บ้านหนองดู่ สพป. นครสวรรค์ เขต 3 85 ทอง 9
10 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) สพป. นครสวรรค์ เขต 3 84 ทอง 10
11 วัดจันเสน สพป. นครสวรรค์ เขต 3 - -

ช่วงคะแนน และระดับเหรียญ
ร้อยละ 80 - 100 รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทอง
ร้อยละ 70 – ต่ำกว่า ร้อยละ 80   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญเงิน
ร้อยละ 60 – ต่ำกว่า ร้อยละ 70   รางวัลเกียรติบัตรระดับเหรียญทองแดง
ต่ำกว่าร้อยละ 60 ได้รับเกียรติบัตรเข้าร่วมการแข่งขัน