สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 14 8 6 28 34 2 1 0 37
2 อนุบาลท่าตะโก 9 11 1 21 24 2 2 0 28
3 ปรียาโชติ 9 10 4 23 39 8 2 0 49
4 สามมิตร 8 1 3 12 20 8 2 0 30
5 บ้านทำนบ 7 4 4 15 17 4 0 0 21
6 บ้านคลองลาน 7 1 2 10 12 1 2 0 15
7 วัดสายลำโพงเหนือ 5 7 0 12 10 2 2 0 14
8 อุดมพัฒนา 5 2 1 8 12 2 0 0 14
9 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 5 1 0 6 10 2 2 0 14
10 บ้านเขาดิน 4 4 0 8 7 2 2 0 11
11 สระงาม 4 2 2 8 10 2 3 0 15
12 ชุมชนบ้านหัวหวาย 4 1 2 7 13 6 3 3 22
13 วัดท่าสุ่ม 4 1 1 6 6 2 0 0 8
14 ชุมชนวัดห้วยร่วม 4 1 0 5 8 0 0 1 8
15 บ้านห้วยหอม 4 0 0 4 6 0 0 0 6
16 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 3 6 4 13 15 3 2 2 20
17 วัดพนมเศษ 3 6 1 10 9 5 4 0 18
18 บ้านคลองตักน้ำ 3 3 1 7 9 0 0 0 9
19 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 3 1 1 5 3 3 1 0 7
20 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 2 5 4 11 13 5 1 1 19
21 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 2 4 0 6 10 0 0 0 10
22 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 2 3 0 5 7 1 2 1 10
23 บ้านหนองสะเอ้ง 2 3 0 5 6 0 0 0 6
24 วัดดอนคา 2 2 2 6 7 2 0 1 9
25 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 0 4 4 3 3 0 10
26 บ้านลำพยนต์ 2 1 5 8 11 3 2 0 16
27 บ้านคลองกำลัง 2 1 3 6 7 6 3 0 16
28 วัดเขาฝา 2 1 1 4 8 5 1 2 14
29 บ้านหนองบัวตากลาน 2 1 1 4 8 3 0 0 11
30 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 2 1 1 4 5 2 3 0 10
31 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 2 1 0 3 7 5 0 0 12
32 บ้านโคกสามัคคี 2 1 0 3 4 3 0 0 7
33 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 2 0 5 7 6 2 2 1 10
34 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 2 0 2 4 8 5 1 0 14
35 บ้านเขานางต่วม 2 0 2 4 6 1 0 2 7
36 บ้านวังคาง 2 0 1 3 3 0 1 0 4
37 บ้านโพธิ์ประสาท 1 7 4 12 13 7 2 1 22
38 วังวิทยา 1 3 3 7 13 6 1 0 20
39 จงซันเซียะเซี่ยว 1 3 2 6 8 0 0 0 8
40 บ้านเขามะเกลือ 1 2 2 5 7 0 1 0 8
41 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 1 2 0 3 5 0 0 0 5
42 อนุบาลตากฟ้า 1 1 3 5 6 0 1 2 7
43 บ้านหนองหลวง 1 1 2 4 5 4 4 1 13
44 บ้านโคกสะอาด 1 1 0 2 4 1 0 1 5
45 บ้านร่องหอย 1 1 0 2 3 2 0 0 5
46 บ้านหนองไผ่(หนองบัว) 1 1 0 2 2 2 0 0 4
47 บ้านดงมัน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
48 บ้านนาขอม 1 0 3 4 9 2 1 1 12
49 บ้านวังกระโดนน้อย 1 0 2 3 5 2 0 1 7
50 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1 0 2 3 3 4 0 0 7
51 บ้านเขาใหญ่ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
52 บ้านเขาน้อย 1 0 1 2 3 1 0 0 4
53 วัดเทพสุทธาวาส 1 0 1 2 2 1 0 1 3
54 บ้านเขาธรรมบท 1 0 0 1 5 0 0 2 5
55 บ้านหัวเขาตาคลี 1 0 0 1 3 1 1 0 5
56 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
57 บ้านตุ๊กแก 1 0 0 1 2 1 1 1 4
58 กิจจานุศาสตร์ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
59 บ้านซับสมบูรณ์ 1 0 0 1 2 1 0 0 3
60 บ้านพุนกยูง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
61 วัดท่าตะโก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
62 วัดโพธิ์ศรี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
63 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 0 0 1 1
64 วัดหนองหญ้ารังกา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
65 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 0 3 4 7 11 4 3 2 18
66 บ้านกระทุ่มทอง 0 2 3 5 5 1 0 0 6
67 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 0 2 0 2 5 1 1 0 7
68 บ้านบ่อไทยสามัคคี 0 2 0 2 4 1 0 0 5
69 นิมิตศึกษา 0 1 1 2 6 1 3 0 10
70 บ้านหนองไม้แดง 0 1 1 2 4 2 1 0 7
71 บ้านหนองดู่ 0 1 1 2 4 0 1 0 5
72 บ้านเขาปูน 0 1 1 2 4 0 0 0 4
73 บ้านคลองบอน 0 1 1 2 3 0 0 0 3
74 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 0 1 1 2 2 1 0 0 3
75 อุสาหะวิทยา 0 1 1 2 2 0 1 1 3
76 วัดสายลำโพงใต้ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
77 วัดหนองหม้อ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
78 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 0 1 1 2 0 1 1 0 2
79 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 7 4 1 0 12
80 รังสรรค์วิทยา 0 1 0 1 5 5 0 2 10
81 บ้านเนินบ่อทอง 0 1 0 1 4 0 1 0 5
82 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 0 1 0 1 3 2 2 0 7
83 วัดจันเสน 0 1 0 1 3 1 3 2 7
84 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
85 บ้านวังโพรง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
86 บ้านโค้งสวอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
87 บ้านไร่ประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
88 ห้วยวารีใต้ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
89 บ้านวังกระโดนใหญ่ 0 0 2 2 4 4 2 1 10
90 พิพัฒน์ศึกษา 0 0 2 2 0 4 0 0 4
91 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 0 0 1 1 6 0 1 0 7
92 บ้านหนองพังพวย 0 0 1 1 5 1 1 0 7
93 วัดหนองสีนวล 0 0 1 1 4 1 0 0 5
94 บ้านหนองโบสถ์ 0 0 1 1 3 1 0 0 4
95 ประดับวิทย์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
96 จันทนานุสรณ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
97 วัดประชาสรรค์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
98 บ้านโคกเจริญ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
99 วัดสายลำโพงกลาง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
100 วัดห้วยลำไย 0 0 1 1 1 0 0 0 1
101 บ้านตะกุดภิบาล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
102 วัดบ้านใหม่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
103 วัดลาดทิพยรส 0 0 1 1 1 0 0 0 1
104 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 6 3 0 3 9
105 บ้านหนองเต็งรัง 0 0 0 0 4 1 4 0 9
106 วัดหนองเสือ 0 0 0 0 3 1 0 0 4
107 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
108 บ้านพนมรอก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
109 บ้านหนองกะเปา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
110 บ้านชะลอมแหน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
111 บ้านหนองสีซอ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
112 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
113 บ้านโคกกระดี่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
114 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
115 บ้านห้วยตะโก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
116 ประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
117 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
118 จันทร์ฉายวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
119 บ้านรังงาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
120 บ้านวังทองประชานุกูล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
121 บ้านวังแรง 0 0 0 0 1 1 0 0 2
122 วัดช่องแค 0 0 0 0 1 1 0 0 2
123 บ้านวังข่อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
124 บ้านห้วยน้ำลาด 0 0 0 0 1 0 1 0 2
125 วัดสำโรงชัย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
126 วัดหนองคูน้อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
127 วัดวาปีรัตนาราม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
128 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
129 บ้านหนองกระโดน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
130 บ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
131 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
132 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
133 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 วันครู(2504) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านราษฎร์เจริญ 0 0 0 0 0 4 1 0 5
136 ชุมชนบ้านชุมพล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
137 บ้านกกกว้าว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
138 วัดช่องแกระ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
139 วัดเวฬุวัน 0 0 0 0 0 2 0 0 2
140 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
141 บ้านตะคร้อลาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
142 บ้านโคกมะขวิด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
143 น้ำสาดกลาง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
144 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
145 บ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
146 บ้านห้วยถั่วใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
147 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านไตรคีรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 วัดถ้ำผาสุขใจ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 วัดบ่อนิมิต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 ม่วงน้อยประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
152 วัดห้วยธารทหาร 0 0 0 0 0 0 1 0 1
153 บ้านหนองสะแกยาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
154 วัดหนองตะโก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 วัดห้วยดุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 คลองแปดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
157 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 0 0 0 0 0 0 0 1 0
158 บ้านหนองเนิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 บ้านเขาขวาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 บ้านโคกกร่าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 บ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
162 วรนาถพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 วัดหนองเบน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 วัดเขาเจดีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 น้ำสาดเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 บ้านล้ำเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 167 148 120 435 665 220 102 45 987