สรุปอันดับ และเหรียญรางวัล สพป. นครสวรรค์ เขต 3
ที่ โรงเรียน ชนะเลิศ รอง ๑ รอง ๒ รวม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวม
1 ปรียาโชติ 15 11 4 30 47 10 3 0 60
2 อนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 14 9 6 29 35 2 2 0 39
3 อนุบาลท่าตะโก 9 11 2 22 26 4 2 0 32
4 บ้านคลองลาน 9 1 2 12 14 2 2 0 18
5 สามมิตร 8 1 3 12 20 8 2 0 30
6 บ้านทำนบ 7 4 4 15 17 4 0 0 21
7 วัดสายลำโพงเหนือ 6 7 0 13 11 2 2 0 15
8 อุดมพัฒนา 6 2 1 9 13 2 0 0 15
9 บ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 6 1 1 8 12 3 2 0 17
10 ชุมชนบ้านหัวหวาย 5 3 2 10 15 6 4 3 25
11 บ้านเขาดิน 4 4 0 8 7 2 2 0 11
12 สระงาม 4 2 2 8 10 2 3 0 15
13 วัดท่าสุ่ม 4 1 1 6 6 2 0 0 8
14 ชุมชนวัดห้วยร่วม 4 1 0 5 8 0 0 1 8
15 บ้านวังกระโดนน้อย 4 0 3 7 8 3 0 1 11
16 บ้านห้วยหอม 4 0 0 4 6 0 0 0 6
17 อนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 3 6 4 13 16 3 2 2 21
18 วัดพนมเศษ 3 6 2 11 10 5 4 0 19
19 ชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 3 6 0 9 14 0 0 0 14
20 บ้านเขามะเกลือ 3 4 2 9 11 0 1 0 12
21 บ้านคลองตักน้ำ 3 3 1 7 9 0 0 0 9
22 วัดดอนคา 3 2 2 7 8 2 0 1 10
23 อนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 3 1 1 5 3 3 1 0 7
24 วัดเทพสุทธาวาส 3 0 1 4 4 2 0 1 6
25 บ้านซับสมบูรณ์ 3 0 0 3 4 1 0 0 5
26 สหชาติเศรษฐกิจวิทยา 2 5 4 11 13 5 1 1 19
27 ธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 2 4 0 6 10 1 2 1 13
28 วังวิทยา 2 3 3 8 15 6 1 0 22
29 บ้านหนองสะเอ้ง 2 3 0 5 8 0 0 0 8
30 ชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 2 2 1 5 6 2 3 0 11
31 บ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 2 2 0 4 5 3 3 0 11
32 บ้านลำพยนต์ 2 1 5 8 11 4 2 0 17
33 บ้านคลองกำลัง 2 1 4 7 9 9 3 0 21
34 วัดเขาฝา 2 1 2 5 8 7 1 2 16
35 บ้านเขานางต่วม 2 1 2 5 6 2 0 2 8
36 บ้านหนองบัวตากลาน 2 1 1 4 8 4 0 0 12
37 วัดสายลำโพงใต้ 2 1 1 4 3 1 0 0 4
38 ชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 2 1 0 3 7 5 0 0 12
39 บ้านโคกสามัคคี 2 1 0 3 4 3 0 0 7
40 บ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 2 0 5 7 6 2 2 1 10
41 บ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 2 0 3 5 8 6 2 0 16
42 บ้านวังคาง 2 0 1 3 3 0 1 0 4
43 บ้านโพธิ์ประสาท 1 7 4 12 13 7 2 1 22
44 จงซันเซียะเซี่ยว 1 3 2 6 8 0 0 0 8
45 บ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 1 3 0 4 6 0 0 0 6
46 อนุบาลตากฟ้า 1 2 4 7 9 0 1 2 10
47 วัดห้วยลำไย 1 2 1 4 4 0 0 0 4
48 บ้านวังแรง 1 2 0 3 4 1 0 0 5
49 บ้านหนองหลวง 1 1 2 4 5 4 4 1 13
50 บ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 1 1 2 4 4 4 0 0 8
51 บ้านร่องหอย 1 1 1 3 3 2 1 0 6
52 บ้านโคกสะอาด 1 1 0 2 4 1 0 1 5
53 บ้านหนองไผ่(หนองบัว) 1 1 0 2 2 2 0 0 4
54 บ้านดงมัน 1 1 0 2 2 0 0 0 2
55 บ้านนาขอม 1 0 3 4 9 2 1 1 12
56 บ้านเขาน้อย 1 0 2 3 5 1 0 0 6
57 บ้านหัวเขาตาคลี 1 0 1 2 4 2 1 0 7
58 บ้านเขาใหญ่ 1 0 1 2 4 0 0 0 4
59 วัดประชาสรรค์ 1 0 1 2 3 0 0 0 3
60 บ้านเขาธรรมบท 1 0 0 1 5 0 0 2 5
61 บ้านหนองกระทุ่ม 1 0 0 1 3 0 0 0 3
62 บ้านตุ๊กแก 1 0 0 1 2 1 1 1 4
63 กิจจานุศาสตร์ 1 0 0 1 2 1 1 0 4
64 บ้านห้วยน้ำลาด 1 0 0 1 2 0 1 0 3
65 บ้านพุนกยูง 1 0 0 1 2 0 0 0 2
66 วัดท่าตะโก 1 0 0 1 2 0 0 0 2
67 วัดโพธิ์ศรี 1 0 0 1 2 0 0 0 2
68 วัดเวฬุวัน 1 0 0 1 1 2 0 0 3
69 วัดห้วยธารทหาร 1 0 0 1 1 0 1 0 2
70 รวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 1 0 0 1 1 0 0 1 1
71 วัดหนองหญ้ารังกา 1 0 0 1 1 0 0 0 1
72 วัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 0 3 4 7 11 4 3 2 18
73 บ้านกระทุ่มทอง 0 2 3 5 5 1 0 0 6
74 บ้านเขาปูน 0 2 1 3 5 0 0 0 5
75 บ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 0 2 0 2 5 1 1 0 7
76 บ้านบ่อไทยสามัคคี 0 2 0 2 4 1 0 0 5
77 บ้านวังกระโดนใหญ่ 0 1 2 3 5 5 2 1 12
78 นิมิตศึกษา 0 1 1 2 6 1 3 0 10
79 บ้านหนองไม้แดง 0 1 1 2 4 2 1 0 7
80 บ้านหนองดู่ 0 1 1 2 4 0 1 0 5
81 บ้านคลองบอน 0 1 1 2 3 0 0 0 3
82 บ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 0 1 1 2 2 1 0 0 3
83 อุสาหะวิทยา 0 1 1 2 2 0 1 1 3
84 ห้วยวารีใต้ 0 1 1 2 2 0 0 0 2
85 วัดหนองหม้อ 0 1 1 2 1 1 0 0 2
86 ชุมชนบ้านเขาใบไม้ 0 1 1 2 0 1 1 0 2
87 วัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 0 1 0 1 7 4 1 0 12
88 รังสรรค์วิทยา 0 1 0 1 5 5 0 2 10
89 บ้านเนินบ่อทอง 0 1 0 1 5 0 1 0 6
90 บ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 0 1 0 1 3 2 2 0 7
91 วัดจันเสน 0 1 0 1 3 1 3 2 7
92 ชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 0 1 0 1 2 0 0 0 2
93 วันครู(2504) 0 1 0 1 1 1 0 0 2
94 บ้านวังโพรง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
95 บ้านเขาค้างคาว 0 1 0 1 1 0 0 0 1
96 บ้านโค้งสวอง 0 1 0 1 1 0 0 0 1
97 บ้านไร่ประชาสรรค์ 0 1 0 1 1 0 0 0 1
98 บ้านหนองโบสถ์ 0 0 2 2 4 1 0 0 5
99 พิพัฒน์ศึกษา 0 0 2 2 0 4 0 0 4
100 อนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 0 0 1 1 6 0 1 0 7
101 บ้านหนองพังพวย 0 0 1 1 5 1 1 0 7
102 วัดหนองสีนวล 0 0 1 1 4 1 0 0 5
103 วัดหนองเสือ 0 0 1 1 4 1 0 0 5
104 ประดับวิทย์ 0 0 1 1 2 1 0 0 3
105 จันทนานุสรณ์ 0 0 1 1 2 0 0 0 2
106 บ้านโคกเจริญ 0 0 1 1 1 2 0 0 3
107 วัดสายลำโพงกลาง 0 0 1 1 1 2 0 0 3
108 บ้านตะกุดภิบาล 0 0 1 1 1 0 0 0 1
109 วัดบ้านใหม่ 0 0 1 1 1 0 0 0 1
110 วัดลาดทิพยรส 0 0 1 1 1 0 0 0 1
111 บ้านโพนทอง 0 0 0 0 6 3 0 3 9
112 บ้านหนองเต็งรัง 0 0 0 0 4 1 4 0 9
113 บ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 0 0 0 0 3 0 0 0 3
114 บ้านพนมรอก 0 0 0 0 2 1 0 0 3
115 บ้านหนองกะเปา 0 0 0 0 2 1 0 0 3
116 บ้านชะลอมแหน 0 0 0 0 2 0 0 0 2
117 บ้านหนองสีซอ 0 0 0 0 2 0 0 0 2
118 วัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 0 0 0 0 2 0 0 0 2
119 บ้านโคกกระดี่ 0 0 0 0 1 2 0 1 3
120 บ้านหนองแอก 0 0 0 0 1 2 0 0 3
121 บ้านห้วยตะโก 0 0 0 0 1 1 1 0 3
122 ประชาอุปถัมภ์ 0 0 0 0 1 1 1 0 3
123 วัดหนองคูน้อย 0 0 0 0 1 1 1 0 3
124 วัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 0 0 0 0 1 1 0 0 2
125 จันทร์ฉายวิทยา 0 0 0 0 1 1 0 0 2
126 บ้านรังงาม 0 0 0 0 1 1 0 0 2
127 บ้านวังทองประชานุกูล 0 0 0 0 1 1 0 0 2
128 วัดช่องแค 0 0 0 0 1 1 0 0 2
129 บ้านวังข่อย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
130 วัดสำโรงชัย 0 0 0 0 1 0 1 0 2
131 บ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 0 0 0 0 1 0 0 1 1
132 วัดวาปีรัตนาราม 0 0 0 0 1 0 0 1 1
133 บ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
134 บ้านหนองกระโดน 0 0 0 0 1 0 0 0 1
135 บ้านหนองบัวทอง 0 0 0 0 1 0 0 0 1
136 บ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
137 บ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 0 0 0 0 1 0 0 0 1
138 บ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 0 0 0 0 1 0 0 0 1
139 บ้านราษฎร์เจริญ 0 0 0 0 0 4 1 0 5
140 ชุมชนบ้านชุมพล 0 0 0 0 0 2 1 0 3
141 น้ำสาดกลาง 0 0 0 0 0 2 0 0 2
142 บ้านกกกว้าว 0 0 0 0 0 2 0 0 2
143 วัดช่องแกระ 0 0 0 0 0 2 0 0 2
144 บ้านสระแก้ว 0 0 0 0 0 1 2 0 3
145 บ้านตะคร้อลาด 0 0 0 0 0 1 1 0 2
146 บ้านโคกมะขวิด 0 0 0 0 0 1 0 1 1
147 บ้านทุ่งทอง 0 0 0 0 0 1 0 0 1
148 บ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 0 0 0 0 0 1 0 0 1
149 บ้านห้วยถั่วใต้ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
150 บ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 0 0 0 0 0 1 0 0 1
151 บ้านไตรคีรี 0 0 0 0 0 1 0 0 1
152 วัดถ้ำผาสุขใจ 0 0 0 0 0 1 0 0 1
153 วัดบ่อนิมิต 0 0 0 0 0 1 0 0 1
154 ม่วงน้อยประชาสามัคคี 0 0 0 0 0 0 1 0 1
155 บ้านหนองสะแกยาว 0 0 0 0 0 0 1 0 1
156 วัดหนองตะโก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
157 วัดห้วยดุก 0 0 0 0 0 0 1 0 1
158 คลองแปดประชาสรรค์ 0 0 0 0 0 0 0 1 0
159 บ้านหนองเนิน 0 0 0 0 0 0 0 1 0
160 บ้านเขาขวาง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
161 บ้านโคกกร่าง 0 0 0 0 0 0 0 1 0
162 บ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
163 วรนาถพิทยา 0 0 0 0 0 0 0 0 0
164 วัดหนองเบน 0 0 0 0 0 0 0 0 0
165 วัดเขาเจดีย์ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
166 น้ำสาดเหนือ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
167 บ้านล้ำเจริญ 0 0 0 0 0 0 0 0 0
168 บ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมภ์) 0 0 0 0 0 0 0 0 0
169 บ้านใหม่สามัคคี 0 0 0 0 0 0 0 0 0
รวม 199 170 134 503 741 242 107 45 1,090