หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

แบบสรุปการแข่งขันรายเขตพื้นที่
สพป. นครสวรรค์ เขต 3

หมวดหมู่
รวมทั้งหมด ภาษาไทย คณิตศาสตร์ วิทยาศาสตร์
สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม สุขศึกษา และพลศึกษา ศิลปะ-ทัศนศิลป์ ศิลปะ-ดนตรี
ศิลปะ-นาฏศิลป์ ภาษาต่างประเทศ กิจกรรมพัฒนาผู้เรียน คอมพิวเตอร์
หุ่นยนต์ การงานอาชีพ ปฐมวัย เรียนร่วม - ภาษาไทย
เรียนร่วม - สังคมศึกษา ศาสนาและวัฒนธรรม เรียนร่วม - ศิลปะ เรียนร่วม - การงานอาชีพและเทคโนโลยี

สรุปรวมทั้งหมด

ที่ โรงเรียน จำนวนรายการ เหรียญทอง เหรียญเงิน เหรียญทองแดง เข้าร่วม รวมรายการเข้าแข่ง
1 โรงเรียนปรียาโชติ 61 47 78.33% 10 16.67% 3 5% 0 0% 60
2 โรงเรียนอนุบาลหนองบัว(เทพวิทยาคม) 39 35 89.74% 2 5.13% 2 5.13% 0 0% 39
3 โรงเรียนอนุบาลท่าตะโก 32 26 81.25% 4 12.5% 2 6.25% 0 0% 32
4 โรงเรียนสามมิตร 31 20 66.67% 8 26.67% 2 6.67% 0 0% 30
5 โรงเรียนบ้านทำนบ 21 17 80.95% 4 19.05% 0 0% 0 0% 21
6 โรงเรียนอนุบาลไพศาลี (โคกเดื่อประชาสรรค์) 23 16 69.57% 3 13.04% 2 8.7% 2 8.7% 23
7 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวหวาย 28 15 53.57% 6 21.43% 4 14.29% 3 10.71% 28
8 โรงเรียนวังวิทยา 22 15 68.18% 6 27.27% 1 4.55% 0 0% 22
9 โรงเรียนบ้านคลองลาน 18 14 77.78% 2 11.11% 2 11.11% 0 0% 18
10 โรงเรียนชุมชนบ้านหัวพลวง(รัฐพรมมณีอุทิศ) 15 14 100% 0 0% 0 0% 0 0% 14
11 โรงเรียนบ้านโพธิ์ประสาท 26 13 56.52% 7 30.43% 2 8.7% 1 4.35% 23
12 โรงเรียนสหชาติเศรษฐกิจวิทยา 22 13 65% 5 25% 1 5% 1 5% 20
13 โรงเรียนอุดมพัฒนา 15 13 86.67% 2 13.33% 0 0% 0 0% 15
14 โรงเรียนบ้านเขาล้อ(เขาล้อประชาชนูทิศ) 20 12 70.59% 3 17.65% 2 11.76% 0 0% 17
15 โรงเรียนวัดสว่างวงษ์(ตาคลีประชานุกูล) 21 11 55% 4 20% 3 15% 2 10% 20
16 โรงเรียนบ้านลำพยนต์ 17 11 64.71% 4 23.53% 2 11.76% 0 0% 17
17 โรงเรียนวัดสายลำโพงเหนือ 16 11 73.33% 2 13.33% 2 13.33% 0 0% 15
18 โรงเรียนบ้านเขามะเกลือ 12 11 91.67% 0 0% 1 8.33% 0 0% 12
19 โรงเรียนวัดพนมเศษ 24 10 52.63% 5 26.32% 4 21.05% 0 0% 19
20 โรงเรียนสระงาม 17 10 66.67% 2 13.33% 3 20% 0 0% 15
21 โรงเรียนธารทหาร(แสงสว่างอุปถัมภ์) 14 10 71.43% 1 7.14% 2 14.29% 1 7.14% 14
22 โรงเรียนบ้านคลองกำลัง 21 9 42.86% 9 42.86% 3 14.29% 0 0% 21
23 โรงเรียนบ้านนาขอม 13 9 69.23% 2 15.38% 1 7.69% 1 7.69% 13
24 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า 12 9 75% 0 0% 1 8.33% 2 16.67% 12
25 โรงเรียนบ้านคลองตักน้ำ 9 9 100% 0 0% 0 0% 0 0% 9
26 โรงเรียนวัดเขาฝา 22 8 44.44% 7 38.89% 1 5.56% 2 11.11% 18
27 โรงเรียนบ้านหนองลาด(ราษฎร์ประสิทธิ์สุทธิสุวรรณ) 16 8 50% 6 37.5% 2 12.5% 0 0% 16
28 โรงเรียนบ้านหนองบัวตากลาน 13 8 66.67% 4 33.33% 0 0% 0 0% 12
29 โรงเรียนบ้านวังกระโดนน้อย 12 8 66.67% 3 25% 0 0% 1 8.33% 12
30 โรงเรียนวัดดอนคา 11 8 72.73% 2 18.18% 0 0% 1 9.09% 11
31 โรงเรียนชุมชนวัดห้วยร่วม 11 8 88.89% 0 0% 0 0% 1 11.11% 9
32 โรงเรียนจงซันเซียะเซี่ยว 9 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
33 โรงเรียนบ้านหนองสะเอ้ง 8 8 100% 0 0% 0 0% 0 0% 8
34 โรงเรียนชุมชนบ้านกระดานหน้าแกล 15 7 58.33% 5 41.67% 0 0% 0 0% 12
35 โรงเรียนวัดหนองจิกรี(เจริญสุขประชานุเคราะห์) 14 7 58.33% 4 33.33% 1 8.33% 0 0% 12
36 โรงเรียนบ้านเขาดิน 11 7 63.64% 2 18.18% 2 18.18% 0 0% 11
37 โรงเรียนบ้านโพนทอง 12 6 50% 3 25% 0 0% 3 25% 12
38 โรงเรียนชุมชนบ้านน้ำวิ่ง 14 6 54.55% 2 18.18% 3 27.27% 0 0% 11
39 โรงเรียนบ้านดำรงรักษ์ (ประชาอุทิศ) 11 6 54.55% 2 18.18% 2 18.18% 1 9.09% 11
40 โรงเรียนบ้านเขานางต่วม 11 6 60% 2 20% 0 0% 2 20% 10
41 โรงเรียนวัดท่าสุ่ม 8 6 75% 2 25% 0 0% 0 0% 8
42 โรงเรียนนิมิตศึกษา 10 6 60% 1 10% 3 30% 0 0% 10
43 โรงเรียนอนุบาลตาคลี(ทหารอากาศบำรุง) 7 6 85.71% 0 0% 1 14.29% 0 0% 7
44 โรงเรียนบ้านห้วยหอม 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
45 โรงเรียนบ้านเทวฤทธิ์พันลึก(ศรีอุบลอุปถัมภ์) 6 6 100% 0 0% 0 0% 0 0% 6
46 โรงเรียนบ้านวังกระโดนใหญ่ 13 5 38.46% 5 38.46% 2 15.38% 1 7.69% 13
47 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา 12 5 41.67% 5 41.67% 0 0% 2 16.67% 12
48 โรงเรียนบ้านหนองหลวง 16 5 35.71% 4 28.57% 4 28.57% 1 7.14% 14
49 โรงเรียนบ้านราษฎร์อุปถัมภ์ 11 5 45.45% 3 27.27% 3 27.27% 0 0% 11
50 โรงเรียนบ้านหนองพังพวย 8 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
51 โรงเรียนบ้านแคทราย(ซ่อนกลิ่นอุปถัมภ์) 7 5 71.43% 1 14.29% 1 14.29% 0 0% 7
52 โรงเรียนบ้านกระทุ่มทอง 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
53 โรงเรียนบ้านเขาน้อย 6 5 83.33% 1 16.67% 0 0% 0 0% 6
54 โรงเรียนบ้านเนินบ่อทอง 6 5 83.33% 0 0% 1 16.67% 0 0% 6
55 โรงเรียนบ้านเขาธรรมบท 7 5 71.43% 0 0% 0 0% 2 28.57% 7
56 โรงเรียนบ้านเขาปูน 5 5 100% 0 0% 0 0% 0 0% 5
57 โรงเรียนบ้านหัวถนนเหนือ(รัฐประชาชนูทิศ) 8 4 50% 4 50% 0 0% 0 0% 8
58 โรงเรียนบ้านโคกสามัคคี 7 4 57.14% 3 42.86% 0 0% 0 0% 7
59 โรงเรียนบ้านหนองไม้แดง 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
60 โรงเรียนบ้านหัวเขาตาคลี 7 4 57.14% 2 28.57% 1 14.29% 0 0% 7
61 โรงเรียนวัดเทพสุทธาวาส 7 4 57.14% 2 28.57% 0 0% 1 14.29% 7
62 โรงเรียนบ้านหนองเต็งรัง 9 4 44.44% 1 11.11% 4 44.44% 0 0% 9
63 โรงเรียนบ้านโคกสะอาด 6 4 66.67% 1 16.67% 0 0% 1 16.67% 6
64 โรงเรียนบ้านซับสมบูรณ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
65 โรงเรียนบ้านบ่อไทยสามัคคี 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
66 โรงเรียนบ้านวังแรง 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
67 โรงเรียนบ้านหนองโบสถ์ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
68 โรงเรียนวัดหนองสีนวล 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
69 โรงเรียนวัดหนองเสือ 5 4 80% 1 20% 0 0% 0 0% 5
70 โรงเรียนบ้านหนองดู่ 5 4 80% 0 0% 1 20% 0 0% 5
71 โรงเรียนวัดห้วยลำไย 5 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
72 โรงเรียนบ้านเขาใหญ่ 4 4 100% 0 0% 0 0% 0 0% 4
73 โรงเรียนอนุบาลศรีวิชัยรัตน์ 7 3 42.86% 3 42.86% 1 14.29% 0 0% 7
74 โรงเรียนบ้านตะคร้อ(รัฐประชาชนูทิศ) 7 3 42.86% 2 28.57% 2 28.57% 0 0% 7
75 โรงเรียนบ้านร่องหอย 8 3 50% 2 33.33% 1 16.67% 0 0% 6
76 โรงเรียนวัดจันเสน 12 3 33.33% 1 11.11% 3 33.33% 2 22.22% 9
77 โรงเรียนวัดสายลำโพงใต้ 4 3 75% 1 25% 0 0% 0 0% 4
78 โรงเรียนบ้านวังคาง 4 3 75% 0 0% 1 25% 0 0% 4
79 โรงเรียนบ้านคลองบอน 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
80 โรงเรียนบ้านหนองกระทุ่ม 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
81 โรงเรียนบ้านหลักสิบเก้าสามัคคี 3 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
82 โรงเรียนวัดประชาสรรค์ 4 3 100% 0 0% 0 0% 0 0% 3
83 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(หนองบัว) 4 2 50% 2 50% 0 0% 0 0% 4
84 โรงเรียนบ้านตุ๊กแก 7 2 40% 1 20% 1 20% 1 20% 5
85 โรงเรียนกิจจานุศาสตร์ 4 2 50% 1 25% 1 25% 0 0% 4
86 โรงเรียนบ้านชอนเดื่อ(สำนักงานสลากกินแบ่งสงเคราะห์ 111) 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
87 โรงเรียนบ้านพนมรอก 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
88 โรงเรียนบ้านหนองกะเปา 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
89 โรงเรียนประดับวิทย์ 3 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 0 0% 3
90 โรงเรียนอุสาหะวิทยา 6 2 50% 0 0% 1 25% 1 25% 4
91 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำลาด 3 2 66.67% 0 0% 1 33.33% 0 0% 3
92 โรงเรียนจันทนานุสรณ์ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
93 โรงเรียนชุมชนวัดหัวถนนใต้(นิยุตประชาสรรค์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
94 โรงเรียนบ้านชะลอมแหน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
95 โรงเรียนบ้านดงมัน 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
96 โรงเรียนบ้านพุนกยูง 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
97 โรงเรียนบ้านหนองสีซอ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
98 โรงเรียนวัดท่าตะโก 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
99 โรงเรียนวัดหนองโพ(นิวาสานุสรณ์) 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
100 โรงเรียนวัดโพธิ์ศรี 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
101 โรงเรียนห้วยวารีใต้ 2 2 100% 0 0% 0 0% 0 0% 2
102 โรงเรียนบ้านโคกกระดี่ 4 1 25% 2 50% 0 0% 1 25% 4
103 โรงเรียนบ้านหนองแอก 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
104 โรงเรียนบ้านโคกเจริญ 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
105 โรงเรียนวัดสายลำโพงกลาง 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
106 โรงเรียนวัดเวฬุวัน 3 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 0 0% 3
107 โรงเรียนบ้านห้วยตะโก 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
108 โรงเรียนประชาอุปถัมภ์ 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
109 โรงเรียนวัดหนองคูน้อย 3 1 33.33% 1 33.33% 1 33.33% 0 0% 3
110 โรงเรียนวัดหนองไผ่ไพศาลี(สวัสดิ์อรุณอุปถัมภ์) 3 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
111 โรงเรียนจันทร์ฉายวิทยา 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
112 โรงเรียนบ้านรังงาม 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
113 โรงเรียนบ้านวังทองประชานุกูล 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
114 โรงเรียนวัดช่องแค 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
115 โรงเรียนวัดหนองหม้อ 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
116 โรงเรียนวันครู(2504) 2 1 50% 1 50% 0 0% 0 0% 2
117 โรงเรียนวัดห้วยธารทหาร 3 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
118 โรงเรียนบ้านวังข่อย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
119 โรงเรียนวัดสำโรงชัย 2 1 50% 0 0% 1 50% 0 0% 2
120 โรงเรียนบ้านทับลุ่มประชาพัฒนา 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
121 โรงเรียนรวมมิตรวิทยา(คังคะเกตุอุปถัมภ์) 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
122 โรงเรียนวัดวาปีรัตนาราม 2 1 50% 0 0% 0 0% 1 50% 2
123 โรงเรียนบ้านตะกุดภิบาล 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
124 โรงเรียนบ้านวังบ่อ(ราษฎร์เจริญ) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
125 โรงเรียนบ้านวังโพรง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
126 โรงเรียนบ้านหนองกระโดน 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
127 โรงเรียนบ้านหนองบัวทอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
128 โรงเรียนบ้านเขาค้างคาว 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
129 โรงเรียนบ้านเนินประดู่(คุรุราษฎร์วิทยา) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
130 โรงเรียนบ้านโค้งสวอง 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
131 โรงเรียนบ้านโพธิ์งาม(สนานทองคำประชาสรรค์) 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
132 โรงเรียนบ้านไร่ประชาสรรค์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
133 โรงเรียนบ้านไร่ศรัทธาราษฎร์ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
134 โรงเรียนวัดบ้านใหม่ 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
135 โรงเรียนวัดลาดทิพยรส 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
136 โรงเรียนวัดหนองหญ้ารังกา 1 1 100% 0 0% 0 0% 0 0% 1
137 โรงเรียนบ้านราษฎร์เจริญ 5 0 0% 4 80% 1 20% 0 0% 5
138 โรงเรียนพิพัฒน์ศึกษา 4 0 0% 4 100% 0 0% 0 0% 4
139 โรงเรียนชุมชนบ้านชุมพล 3 0 0% 2 66.67% 1 33.33% 0 0% 3
140 โรงเรียนน้ำสาดกลาง 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
141 โรงเรียนบ้านกกกว้าว 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
142 โรงเรียนวัดช่องแกระ 2 0 0% 2 100% 0 0% 0 0% 2
143 โรงเรียนบ้านสระแก้ว 4 0 0% 1 33.33% 2 66.67% 0 0% 3
144 โรงเรียนชุมชนบ้านเขาใบไม้ 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
145 โรงเรียนบ้านตะคร้อลาด 2 0 0% 1 50% 1 50% 0 0% 2
146 โรงเรียนบ้านโคกมะขวิด 2 0 0% 1 50% 0 0% 1 50% 2
147 โรงเรียนบ้านทุ่งทอง 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
148 โรงเรียนบ้านหนองไผ่(ท่าตะโก) 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
149 โรงเรียนบ้านห้วยถั่วใต้ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
150 โรงเรียนบ้านห้วยน้ำพุประชาพัฒนา 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
151 โรงเรียนบ้านไตรคีรี 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
152 โรงเรียนวัดถ้ำผาสุขใจ 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
153 โรงเรียนวัดบ่อนิมิต 1 0 0% 1 100% 0 0% 0 0% 1
154 โรงเรียนม่วงน้อยประชาสามัคคี 2 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
155 โรงเรียนบ้านหนองสะแกยาว 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
156 โรงเรียนวัดหนองตะโก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
157 โรงเรียนวัดห้วยดุก 1 0 0% 0 0% 1 100% 0 0% 1
158 โรงเรียนคลองแปดประชาสรรค์ 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
159 โรงเรียนบ้านหนองเนิน 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
160 โรงเรียนบ้านเขาขวาง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
161 โรงเรียนบ้านโคกกร่าง 1 0 0% 0 0% 0 0% 1 100% 1
162 โรงเรียนบ้านวังน้ำลัด (สหราษฎร์รังสฤษดิ์) 3 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
163 โรงเรียนวรนาถพิทยา 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
164 โรงเรียนวัดหนองเบน 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
165 โรงเรียนวัดเขาเจดีย์ 2 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
166 โรงเรียนน้ำสาดเหนือ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
167 โรงเรียนบ้านล้ำเจริญ 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
168 โรงเรียนบ้านหนองพิกุล(วิชิตนาคอุปถัมภ์) 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
169 โรงเรียนบ้านใหม่สามัคคี 1 0 0% 0 0% 0 0% 0 0% 0
รวม ทีม ทอง เงิน ทองแดง เข้าร่วม รวมเข้าแข่ง

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โทรศัพท์ 086-2356961 e-mail :krunak18@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]