หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน


งานศิลปหัตถกรรมนักเรียน ระดับเขตพื้นที่การศึกษา ครั้งที่ 66 ประจำปีการศึกษา 2559 สังกัดเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3
ณ สนามอำเภอตากฟ้า
ระหว่าง วันที่ 15-17 เดือน พฤศจิกายน พ.ศ. 2559

หมวดหมู่ : ศิลปะ-นาฏศิลป์

ที่ ID รายการแข่งขัน สถานที่ วันที่ เวลา หมายเหตุ
1 376 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559 10.00 - 12.00 นักเรียน ครูผู้สอน รายงานตัวหน้า ณ อาคารเอนกประสงค์ ก่อนอย่างน้อย15นาที
2 377 การแข่งขันรำวงมาตรฐาน ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559 09.30-10.00 แสดงเพื่อแข่งกับเกณฑ์และนักเรียน ครู รายงานตัว ณ อาคารเอนกประสงค์ ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย15 นาที
3 378 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559 09.30-10.00 แสดงเพื่อแข่งกับเกณฑ์และนักเรียน ครู รายงานตัว ณ อาคารเอนกประสงค์ ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย15 นาที
4 379 การแข่งขันระบำมาตรฐาน ม.1-ม.3
-
-
5 395 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559 13.30-16.00 นักเรียน ครูผู้สอน รายงานตัว ณ อาคารเอนกประสงค์ ก่อนอย่างน้อย15นาที
6 396 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยอนุรักษ์ ม.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559 13.00-13.30 แสดงเพื่อแข่งกับเกณฑ์และนักเรียน ครู รายงานตัว ณ อาคารเอนกประสงค์ ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย15 นาที
7 398 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ป.1-ป.6 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า อาคารเอนกประสงค์ 15 พ.ย. 2559 13.00-13.30 แสดงเพื่อแข่งกับเกณฑ์และนักเรียน ครู รายงานตัว ณ อาคารเอนกประสงค์ ก่อนการแข่งขันอย่างน้อย15 นาที
8 399 การแข่งขันนาฏศิลป์ไทยสร้างสรรค์ ม.1-ม.3
-
-
9 400 การแข่งขันการแสดงตลก ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า อาคารนภาผ่องแผ้ว ชั้น ใต้ถุนสูง 15 พ.ย. 2559 10.00 - 12.00 นักเรียน ครูผู้สอน รายงานตัวอาคารนภาผ่องแผ้ว ก่อนอย่างน้อย15นาที
10 404 การแข่งขันมายากล ป.1-ม.3 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า อาคารนภาผ่องแผ้ว ชั้น ใต้ถุนสูง 15 พ.ย. 2559 09.30-10.00 แสดงเพื่อแข่งกับเกณฑ์และนักเรียน ครู รายงานตัว ณ อาคารนภาผ่องแผ้ว ก่อน15 นาที


ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โทรศัพท์ 086-2356961 e-mail :krunak18@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]