หน้าหลัก | ผลการแข่งขัน | ผลการลงทะเบียน

สถานที่สำหรับแข่งขัน

ลำดับ สถานที่ ที่อยู่ ผู้ประสานงาน แผนที่ พิกัด GPS เบอร์โทรศัพท์
1 วัดตากฟ้า อำเภอตากฟ้า นางวันเพ็ญ ศิริคง   089-2707940
2 สถานีตำรวจภูธรอำเภอตากฟ้า อำเภอตากฟ้า นายสมยศ วรอินทร์   081-7865532
3 อาคาร One Stop อ.ตากฟ้า อำเภอตากฟ้า นายวิเชียร ศิรคง   081-0371015
4 อำเภอตากฟ้า อำเภอตากฟ้า นายวิเชียร ศิรคง   081-0371015
5 เทศบาลอำเภอตากฟ้า อำเภอตากฟ้า นายวีรวัฒน์ มานนท์   094-4526915
6 โรงเรียนตากฟ้าวิชาประสิทธิ์ อำเภอตากฟ้า นายสุริทร์ ฟุ้งสุข   089-8579481
7 โรงเรียนรังสรรค์วิทยา อำเภอตากฟ้า นางสุจิตราภรณ์ กิจปานนนท์   056-241370
8 โรงเรียนวัดประชาสรรค์ อำเภอตากฟ้า นางณัฎฐาภรณ์ ภู่ทอง   094-7058383
9 โรงเรียนอนุบาลตากฟ้า อำเภอตากฟ้า นายวิเชียร ศิรคง   081-0371015

ติดต่อผู้ดูแลระบบได้ที นางสาวบุญนาค ฮวบสวรรค์ สำนักงานเขตพื้นที่การศึกษาประถมศึกษานครสวรรค์ เขต 3 โทรศัพท์ 086-2356961 e-mail :krunak18@hotmail.com
ทีมพัฒนาระบบบริหารการจัดการสารสนเทศการแข่งขันงานศิลปหัตถกรรมนักเรียน Sillapa.net
Copyright © 2012 Sillapa.net All rights reserved. [ทีมพัฒนา]